Omzet industrie in geheel 2020 ruim 8% lager dan in 2019

De omzet van de industrie lag in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar7,2% lager dan een jaar eerder. De negatieve omzetontwikkeling was het grootst voor aardolieproducenten. In heel 2020 was de omzet van de industrie 8,3% lager dan in 2019. . Het aantal uitgesproken faillissementen in de industrie was in 2020 met 226 lager dan in voorgaande jaren (in 2019: 264). Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De omzet van de industrie nam in het vierde kwartaal in het binnenland af met 5,8% en in het buitenland met 8,0%. De afzetprijzen lagen in het vierde kwartaal 4,5% lager dan een jaar eerder. Na de maatregelen die halverwege maart werden genomen om het coronavirus te bestrijden, zetten industriële producenten vooral in de maanden april en mei van het tweede kwartaal minder om dan een jaar eerder. In het derde kwartaal herstelde het omzetniveau deels, maar was de omzet nog steeds flink lager dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal was de omzet nog niet op het oude niveau en was er nog steeds een flinke afname ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal uitgesproken faillissementen kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op 40 en over heel 2020 op 226. In 2019 werden er in de industrie 264 faillissementen uitgesproken.

Omzet vierde kwartaal lager voor meeste industriële bedrijfstakken

In de meeste industriële bedrijfstakken lag de omzet in het vierde kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder. Van de samengestelde bedrijfstakken waren de grootste negatieve omzetontwikkelingen te zien bij de raffinaderijen en chemie (-12,3%) en de basismetaal- en metaalproductenindustrie (-5,8 procent). In de raffinaderijen en chemie komt dit voornamelijk doordat de aardolieproducenten wederom minder hebben omgezet dan een jaar eerder (-38,3%). De afzetprijzen lagen in de aardolie-industrie 31,6% lager dan in het vierde kwartaal van 2019.

In de hout- en bouwmaterialenindustrie lag de omzet wel hoger dan een jaar eerder. De omzet steeg in deze branche met 3,6% voor zowel de houtindustrie als voor de bouwmaterialenindustrie.

Ondernemers verwachten hogere omzet in 2021

Per saldo 16% van de ondernemers heeft in het vierde kwartaal van 2020 aangegeven te verwachten dat de omzet zal toenemen in 2021. Hiermee zijn ondernemers positiever gestemd over de omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het saldo wordt bepaald door het percentage negatief gestemde ondernemers af te trekken van het percentage positief gestemde ondernemers. Net iets meer dan de helft van de ondernemers geeft aan te verwachten dat de omzet op hetzelfde niveau zal blijven als in 2020.

Ondernemers hebben lagere verwachtingen voor de personeelssterkte. Per saldo 2% van de ondernemers geeft aan negatief gestemd te zijn over de personeelssterkte. Hiermee zijn ondernemers negatiever gestemd over de personeelssterkte dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen per saldo 9% van de ondernemers aangaf een hogere personeelssterkte te verwachten in 2020.