Nieuwe poll: Werknemers zijn moreel verplicht tijdelijk salaris in te leveren ter voorkoming gedwongen ontslagen en/of zware financiële problemen werkgever!Eens of oneens?

Aon kwam deze week met een in de branche niet eerder vertoond voorstel: werknemers werden gevraagd tijdelijk salaris in te leveren in ruil voor baangarantie vanwege de verwachte financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Wat vindt u ervan? Moeten werknemers solidair zijn met hun collega’s ter voorkoming van ontslagen of zelfs een faillissement van hun bedrijf mogen werkgevers een dergelijk financieel offer niet van hun personeel verlangen. Of is het, zoals de vakbonden aangeven, een goedkope truc om operationele kosten te verminderen. ‘Een duivels dilemma’, zou premier Rutte misschien zeggen.

Inmiddels hebben vele tientallen brancheprofessionals al gereageerd op deze actuele, prikkelende stellingWe zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website  www.riskenbusiness.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerkingWerknemers zijn moreel verplicht tijdelijk salaris in te leveren ter voorkoming gedwongen ontslagen en/of zware financiële problemen werkgever!

  • eens, in crisistijd moet je solidair zijn met je collega’s en voorkomen dat zij de kans lopen ontslagen te worden
  • eens, in crisistijd moet je solidair zijn met je werkgever, mits het bedrijf natuurlijk werkelijk in zware financiële problemen verkeert
  • deels eens, het tijdelijk inleveren van salaris is een reëel voorstel mits daar een rechtevenredige arbeidstijdverkorting tegenover staat zodat salaris per gewerkte uren gelijk blijft;
  • deels eens, het tijdelijk inleveren van salaris is een reëel voorstel mits het nu gekorte salaris op termijn alsnog wordt uitgekeerd als de financiële problemen voorbij zijn;
  • oneens, je mag als werkgever een dergelijk financieel offer nimmer van je werknemers verlangen; het is een probleem voor de werkgever die naar andere oplossingen moet zoeken om kosten te beheersen
  • oneens, dit is morele chantage; hoe zien de carrièrekansen eruit van medewerkers die hiermee niet akkoord gaan?
  • Oneens, wat medewerkers ook aan salaris inleveren, vanwege de grote financiële gevolgen van de crisis zullen gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn

Stem

Bedankt voor uw medewerking