Nederlander steeds vaker online voor medische diensten

In de eerste helft van 2022 maakte 46% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder via internet een afspraak met de huisarts of medisch specialist. Twee jaar eerder was dat nog 31%. Ook worden medische gegevens vaker online bekeken en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van online diensten, zoals consulten en herhaalrecepten aanvragen. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen door het CBS.

De enquête ICT-gebruik van huishoudens en personen wordt jaarlijks in de maanden april tot juli door het CBS gehouden. In 2022 namen ruim 6.000 mensen van 12 jaar of ouder hieraan deel. Naast het online maken van een afspraak, bekijken steeds meer mensen medische gegevens online. Vorig jaar deed 37% dit, een jaar eerder was dat 33% en 18% in 2020. Ook het gebruik van online diensten, zoals een online consult of herhaalrecepten aanvragen via internet, nam toe; van 26% in 2020 tot 34% twee jaar later.

Bijna drie kwart Nederlanders zoekt gezondheidsinformatie online

Vooral tussen 2020 en 2021 nam het gebruik van internet voor deze medische diensten toe. Mogelijk komt dit door de coronapandemie, waardoor deze diensten in de eerste helft van 2021 meer digitaal werden aangeboden, terwijl er in de eerste helft van 2022 weer meer behoefte bestond aan persoonlijk contact.

In de eerste helft van 2022 heeft 74% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder online gezocht naar informatie over gezondheid en leefstijl. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over ziekten, voeding of beweging. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van twee jaar daarvoor. Verder kocht 18% medicijnen via internet en 5% gebruikte betaalde gezondheidsapps.

Slimme gezondheidsapparaten populair, vooral bij jongeren

Nederlanders van 12 jaar of ouder maken steeds vaker gebruik van slimme gezondheidsapparaten. Slimme gezondheidsapparaten zijn bijvoorbeeld een bloeddrukmeter, tandenborstel of weegschaal die met internet is verbonden. Het gebruik  hiervan verdubbelde van 5% in 2020 naar 12% twee jaar later.

Vooral onder jongeren zijn slimme gezondheidsapparaten populair; vorig jaar gebruikte 20 procent van de 12- tot 25-jarigen deze apparaten, van de 75-plussers deed één procent dat.

Nederlanders en Denen gebruiken meeste slimme gezondheidsapparaten

Van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar gebruikte 12% in 2022 slimme gezondheidsapparaten. Alleen in Denemarken (15%) werd dit vaker gedaan. Het EU-gemiddelde in 2022 was zes procent.Het gebruik van slimme gezondheidsapparaten is ten opzichte van 2020 het meest toegenomen in Nederland, Oostenrijk en Tsjechië.