Luchtvaart hard getroffen door coronamaatregelen

De omzet in de transportsector daalde in het tweede kwartaal van 2020 met ruim 21% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bijna alle branches hadden te maken met omzetdalingen. Het vervoer van goederen en personen door de lucht en de dienstverlening voor de luchtvaart zijn het hardst getroffen door de coronacrisis. De post- en koeriersdiensten behaalden als enige in de transportsector meer omzet. Dit meldt het CBS op basis van recente kwartaalcijfers.

Bij de dienstverlening voor de luchtvaart, waartoe de luchthavens behoren, daalde de omzet met ruim 78%. De luchthavens verwerkten in het tweede kwartaal aanzienlijk minder passagiers. In het tweede kwartaal van 2019 werden er bijna 22 miljoen passagiers geteld, dit was in het tweede kwartaal van 2020 iets meer dan 880.000. De omzet van de luchtvaartmaatschappijen daalde met ruim 76% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

Sterke daling omzet personenvervoer

De coronamaatregelen hebben de transportbranches die sterk afhankelijk zijn van personenvervoer het hardst getroffen. Er werd veel thuisgewerkt en scholieren volgden online-onderwijs, waardoor er veel minder werd gereisd. Bij de spoorwegen daalde de omzet in het tweede kwartaal van 2020 met bijna 56%, gevolgd door de taxibedrijven (49% daling) en het bus-, tram- en metrovervoer (bijna 37%).


Doordat veel sectoren minder bedrijvigheid kenden hadden de goederenvervoerders ook minder opdrachten. Dit had direct gevolgen voor de omzet. Bij de binnenvaartbedrijven daalde de omzet met 17%. De omzet van het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, daalde met ruim 9%.De omzet van post- en koeriersbedrijven steeg met 8% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Tijdens de lockdown, waarin Nederland een groot deel van het tweede kwartaal verkeerde, werd meer post verstuurd en meer online gekocht. De omzet van de internetverkopen steeg in het tweede kwartaal met bijna 55%.

Merendeel transportbedrijven verwacht geen personeelskrimp

Ondanks de sterke omzetdalingen in de transportsector verwacht 76% van de bedrijven in het derde kwartaal met een gelijkblijvend aantal personeelsleden aan de slag te blijven. Ruim 16% van de bedrijven denkt in het derde kwartaal minder mensen nodig te hebben. Terwijl voor het tweede kwartaal 72% van de transportbedrijven een omzetkrimp verwachtte, denkt nu ongeveer 25% van de bedrijven omzet te verliezen in het derde kwartaal. Ruim 58% van de bedrijven geeft aan dat de winstgevendheid in het tweede kwartaal is verslechterd.