Kabinet schakelt tandje bij voor meer mensen op de fiets

Opening vierde kantoor van JBL&G in Rotterdam   19-07-2022 | 11:02 | ROTTERDAM   Het al flink gegroeide team van JBL&G Rotterdam. Het zevende teamlid ontbreekt op de foto. Foto: JBL&G Het kende een wat vreemd begin in rare jaren, maar ruim anderhalf jaar na de start kon de vestiging Rotterdam van letselschadebureau JBL&G afgelopen vrijdag eindelijk officieel worden geopend. Ondanks de beperkingen tijdens de coronacrisis slaagde het kantoor in Rotterdam er toch al in de bezetting sindsdien ruim te verdubbelen: van drie naar zeven man juridisch personeel. En de groei zit er nog in. Regiomanager mr. Frans Overkleeft kon zijn genodigden vrijdag dan ook met een gerust hart optimistisch toespreken: “Ondanks die rare start middenin de coronatijd hebben we hier toch al heel veel mensen kunnen helpen, en weten de cliënten ons al goed te vinden.” De regio Rijnmond heeft een inwonertal van circa 1,2 miljoen inwoners, wat het gebied tot een van de dichtstbevolkte regio’s van Nederland maakt. De regio kent veel zware industrie, de havens, veel snelwegen, maar ook N-wegen in Brabant en Zeeland, veel verkeersknooppunten, files en zware voertuigen. Overkleeft: “Bedrijfs- en verkeersongevallen liggen overal op de loer, zeg maar, en áls het dan een keer misgaat, dan gaat het vaak ook goed mis. Daarbij kunnen veel mensen onze hulp heel goed gebruiken, omdat ze er zelf echt niet uitkomen met werkgevers, bedrijfsartsen en verzekeraars. Tegelijkertijd is het hier vaak ook praktisch volk: ze willen waar ze recht op hebben.” Van drie naar zeven juristen en juridisch medewerkers was een toename die al voorzien was; in totaal is er plek voor zo’n tien man in Rotterdam. De vrijdag voor de officiële opening uitgenodigde vakbroeders en -zusters, verzekeraars, belangenbehartigers en letselschadeadvocaten, konden natuurlijk het nieuwe kantoor aan de Vareseweg bewonderen. Daarna werd aan picknick- en statafels buiten samen genoten van een vegetarische rijsttafel. Daarmee is JBL&G nog niet klaar met de feestelijkheden, noch met de groei. Op 5 augustus wordt het nieuwe kantoor in Den Haag geopend. Het ging in april al officieus van start met een voorhoede van twee juristen, maar breidt ook al gestaag uit. Voorts is JBL&G van plan om dit najaar nog een zesde vestiging te openen in het zuiden, waarschijnlijk in Breda. Er zijn al mensen voor aangenomen, en de wervingsprocedures voor nog meer letselschadejuristen en Register-Experts zijn net gestart. JBL&G is nu al, 11 jaar na de oprichting, met vijf vestigingen en meer dan zestig man personeel, een van de grootste letselschadebureaus van Nederland. Het opzetten van steeds meer filialen heeft niet zozeer met expansiedrift, als wel met bereikbaarheid en duurzaamheid te maken, verduidelijkt CEO Steffy Roos du Maine: “We vinden het belangrijk om dichtbij onze cliënten te zitten. We hechten erg aan huisbezoek bij slachtoffers en crossen daar graag het hele land voor door, maar dat moet wel haalbaar zijn en praktisch blijven. Na de komst van onze filialen in Amsterdam, Groningen en Deventer was het daarom een vanzelfsprekende stap om ook wat meer naar het zuiden en westen te kijken, en kwamen Rotterdam en Den Haag algauw in beeld, en straks dus nog Breda of Tilburg. Iederéén heeft recht op onze hulp.” AGCS: Global Claims Review 2022‘: Brand, natuurrampen en gebrekkig vakmanschap zijn de belangrijkste oorzaken van verzekeringsclaims voor bedrijven In de afgelopen vijf jaar waren brand en explosie, natuurrampen en gebrekkig vakmanschap of onderhoud de belangrijkste oorzaken van verzekeringsclaims, zo blijkt uit de ‘Global Claims Review 2022‘ van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). De verzekeraar analyseerde voor het onderzoek meer dan 530.000 verzekeringsclaims van 2017 tot 2021 met een waarde van 88,7 miljard euro (90,4 miljard dollar). Claims groter Andere uitkomsten zijn onder meer dat de ernst van de schade is toegenomen en dat de inflatie de kosten verder op de proef stellen, bedrijfsschadeclaims een nieuw niveau bereiken  als gevolg van verstoorde bevoorradingsketens, cyberclaims hoog blijven en dat de  schadeactiviteit door de oorlog in Oekraïne  voor de meeste verzekeringssegmenten beheersbaar is.

“Verzekeringsclaims van bedrijven zijn de afgelopen vijf jaar groter geworden als gevolg van factoren, zoals hogere waarden van eigendommen en activa, complexere toeleveringsketens en de toenemende concentratie van blootstellingen op één locatie, onder meer in gebieden die gevoelig zijn voor natuurrampen,” zegt AGCS Chief Claims Officer en lid van de raad van bestuur  Thomas Sepp. “De toekomst ziet er voorlopig niet rooskleuriger uit. Bedrijven en hun verzekeraars hebben op een veerkrachtige manier de gevolgen van de pandemie opgevangen, maar de aanhoudende oorlog in Oekraïne, een piek in de kosten en frequentie van bedrijfsschades, en het aanhoudend hoge niveau van cyberclaims zorgen voor nieuwe uitdagingen. Tegelijkertijd blijven de twee belangrijkste oorzaken van schadeclaims brand en natuurrampen, die beide belangrijke schadefactoren voor bedrijven vormen. Last but not least zal het effect van de wereldwijd sterk stijgende inflatie de claimkosten verder onder druk zetten.”

Inflatie zet onderwaardering van activa in de schijnwerpers
Uiteindelijk zorgt inflatie voor een druk op de claimkosten vanuit verschillende invalshoeken. Schadeclaims betreffende eigendoms- en bouwverzekeringen zijn in het bijzonder gevoelig voor een hogere inflatie, aangezien verbouwingen en reparaties verband houden met de kosten van materialen en arbeid, terwijl tekorten en langere levertijden de bedrijfsschade (BI) opdrijven. Andere verzekeringsvormen, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en algemene aansprakelijkheid, zijn ook gevoelig voor inflatoire druk als gevolg van stijgende kosten van juridische hulp en hogere uitkeringen.

“Vervanging is duurder en duurt langer, wat betekent dat zowel de materiële schade als de bedrijfsschade waarschijnlijk aanzienlijk hoger zullen uitvallen,” zegt Sepp. “Het bijwerken van de verzekeringswaarden voor alle nieuwe contracten is daarom een dringende zorg voor verzekeraars, brokers en verzekerden. Gebeurt dit niet, dan lopen onze klanten het risico dat zij in geval van schade geen volledige vergoeding ontvangen, terwijl verzekeraars het gevaar lopen dat zij risico’s te laag inschatten. De verzekeringsmarkt heeft al een aantal claims meegemaakt, waarbij er een aanzienlijk verschil was tussen de door de verzekerde opgegeven waarde en de werkelijke vervangingswaarde.”  Bij een schadeclaim voor een bedrijfspand dat in de bosbranden van 2021 in Colorado was verwoest, bleek de herbouwwaarde bijvoorbeeld bijna twee keer zo hoog als de aangegeven waarde vanwege een combinatie van inflatie, stijging van de vraag en onderverzekering. (Een uitgebreid interview met Sepp over inflatie en de gevolgen ervan voor claims is hier beschikbaar).

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van schadeclaims voor bedrijfsverzekeringen?
In een van de meest uitgebreide analyses van de sector, heeft AGCS de belangrijkste oorzaken van schade voor bedrijven geïdentificeerd aan de hand van ruim 530.000 verzekeringsclaims in meer dan 200 landen en gebieden, waarbij AGCS tussen 2017 en 2021 betrokken is geweest (doorgaans wordt de dekking door een aantal verzekeraars gezamenlijk verleend gezien de enorme bedragen die in de bedrijfssector op het spel staan). Deze schadeclaims hebben een geschatte waarde van 88,7 miljard euro, wat betekent dat de betrokken verzekeringsmaatschappijen de afgelopen vijf jaar gemiddeld meer dan 48 miljoen euro per dag hebben uitgekeerd om verliezen te dekken.

Uit de analyse blijkt dat bijna 75% van de financiële schade voortvloeit uit de top 10-schadeoorzaken, terwijl de top drie oorzaken aanleiding zijn voor bijna de helft (45%) van de waarde. Ondanks verbeteringen op het gebied van risicobeheer en brandpreventie, is brand/explosie (met uitzondering van natuurbranden) met 21% van de waarde van alle schadeclaims de belangrijkste oorzaak van bedrijfsverzekeringsverliezen. Branden hebben in vijf jaar tijd tot meer dan 18 miljard euro aan verzekeringsclaims geleid, zo blijkt uit de analyse. Zelfs de gemiddelde claim bedraagt ongeveer 1,5 miljoen euro.

Natuurrampen (15%) vormen wereldwijd de tweede grootste schadeoorzaak als het op de waarde van schadeclaims aankomt. De top vijf oorzaken (op basis van ruim 20.000 claims over de hele wereld) – orkanen/tornado’s (29%); storm (19%); overstroming (14%); vorst/ijs/sneeuw (9%) en aardbeving/tsunami (6%) – zijn samen goed voor 77% van de waarde van alle schadeclaims. Orkanen en tornado’s zijn de duurste schadeoorzaken, onder meer doordat twee van de laatste vijf Atlantische orkaanseizoenen (2017 en 2021) tot de drie meest actieve en dure ooit behoren, net als de tornadoactiviteit die onlangs een record heeft gebroken. Verzekeraars zien ook nieuwe scenario’s. In 2021 werd onverwachte schade veroorzaakt door omvangrijke gebeurtenissen als de ‘Texas Big Freeze’ in de VS en de overstromingen in Duitsland.  De ‘Texas Big Freeze’ in februari veroorzaakte bijvoorbeeld een enorme ontwrichting van de infrastructuur en de productie, waarbij veel bedrijven door de wijdverspreide stroomuitval tot stilstand werden gedwongen, met materiële schade en, in sommige gevallen, grote contingente bedrijfsschade (CBI) tot gevolg. Deze gebeurtenis alleen al heeft naar schatting zo’n 150 miljard dollar aan economische verliezen veroorzaakt.

Gebrekkig vakmanschap/onderhoud zijn de op twee na belangrijkste oorzaken van schade in het algemeen (goed voor 9% qua waarde) en zijn ook de tweede meest voorkomende oorzaken van schadeclaims (goed voor 7% qua aantal, alleen overtroffen door beschadigde goederen met 11%). Dure incidenten omvatten onder meer de instorting van gebouwen/constructies/verzakkingen als gevolg van gebrekkige werkzaamheden, gebrekkige fabricage van producten/onderdelen of een onjuist ontwerp.

De overige top 10-oorzaken van verlies zijn: vliegtuigbotsing/ongeval (#4; 9%), machinebreuk (#5; 5%), defect product (#6; 5%), scheepvaartincidenten (#7; 3%), beschadigde goederen (#8; 3%), nalatigheid/onjuist advies (#9; 2%) en waterschade (#10; 2%). In Nederland zijn de drie belangrijkste oorzaken van schade: brand en explosie, productgebreken, en menselijke en bedieningsfouten.

“Het is niet verrassend dat brandschade tot de meeste bedrijfsverzekeringsverliezen leidt, zowel wereldwijd als in de Benelux. De Claims Review van dit jaar laat zien dat jarenlange verbeteringen in risicobeheer en brandpreventie nog niet tot een volledige inperking van brand- of explosieschade hebben geleid, wat bewijst dat we nog een weg hebben te gaan,” zegt René van Walsum, Head of Claims, Allianz Global Corporate & Specialty Benelux.

Schadelast door bedrijfsonderbrekingen (BI) neemt  toe
Uit de analyse van claims blijkt ook de groeiende relevantie van BI als gevolg van verliezen in eigendomsverzekeringen, en het feit dat CBI-claims het afgelopen jaar een nieuw hoogtepunt hebben bereikt. De kosten in verband met de impact van BI na de nasleep van een schadegeval kunnen de eindafrekening van een incident aanzienlijk opdrijven. Het gemiddelde schadebedrag van een BI-verzekering voor onroerend goed bedraagt nu meer dan 3,8 miljoen euro, vergeleken met 3,1 miljoen euro vijf jaar geleden. Voor grote schadegevallen (>€ 5 miljoen) is het gemiddelde materiële schadegeval dat een BI-component omvat meer dan het dubbele van een gemiddeld materiële schadegeval.

Het aantal CBI-claims is de afgelopen vijf jaar jaarlijks toegenomen, waaruit blijkt hoezeer de toeleveringsketens van bedrijven onderling afhankelijker en complexer worden. Alleen al in de automobielsector hebben zich in deze periode verschillende CBI-gebeurtenissen voorgedaan, waarbij de algemene groei van het aantal CBI-claims in de laatste twee jaar verder werd versterkt door een groot verlies in de halfgeleidersector en de ‘Texas Big Freeze’.  Het aantal schadegevallen die uit deze twee gebeurtenissen voortvloeiden, zijn ten opzichte van het aantal CBI-schadegevallen in de drie voorafgaande jaren verdrievoudigd.

Hoewel cyberclaims niet in de top 10 van schadeoorzaken voorkomen, is het aantal de afgelopen paar jaar aanzienlijk gestegen vanwege de toename van bedreigingen zoals ransomware-aanvallen, maar ook als gevolg van de groei van cyberverzekeringen. Zowel in 2020 als in 2021 is AGCS betrokken geweest bij meer dan 1.000 cyberclaims, vergeleken met nog geen 100 in 2016. De frequentie van schadeclaims begint zich echter te stabiliseren, al is dat op een hoog niveau.

De gevolgen van Covid-19 en de crisis in Oekraïne
Het rapport onderzoekt ook de verzekeringsimpact van recente specifieke schadegevallen, zoals de pandemie en de Oekraïnecrisis. De verzekerde verliezen van Covid-19 bedragen meer dan 40 miljard dollar, waarbij het grootste deel van de schadeclaims het gevolg is van annuleringsverzekeringen en BI-claims van bedrijven die door lockdowns zijn getroffen. De pandemie heeft ook een domino-effect veroorzaakt, zoals overspannen toeleveringsketens, verhoogde inflatie en financiële insolventies.

Ondertussen zal de invasie van Rusland in Oekraïne waarschijnlijk resulteren in een aanzienlijk, zij het beheersbaar, verlies voor de wereldwijde verzekeringssector. De blootstelling van verzekeraars aan het conflict wordt beperkt door uitsluitingen van oorlogsrisico’s, die standaard zijn in de meeste contracten voor eigendoms- en ongevallenverzekeringen. De verwachte verzekerde verliezen door de oorlog in Oekraïne zijn volgens AGCS vergelijkbaar met die van een middelgrote natuurramp, maar gespecialiseerde markten, zoals luchtvaartverzekeringen, zouden evengoed onevenredig zwaar kunnen lijden.

Het rapport en ander materiaal kunnen hier worden gedownload.  Covid-19 vorig jaar de meest gemelde beroepsziekte net als in 2020 De meest gemelde beroepsziekten in 2021 zijn, net als in het jaar ervoor,  infectieziekten en luchtwegaandoeningen als gevolg van covid-19. Het gaat naar schatting om 88 meldingen per 100.000 werknemers. Dit blijkt uit het vandaag verschenen ‘Beroepsziekten in Cijfers 2022’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC.   Ook overspanning en burnout en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat komen veel voor. De cijfers zijn het hoogst in de branches water- en afvalbeheer, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, industrie, energievoorziening, en informatie en communicatie. In 2021 zijn 1.866 covid-19 beroepsziekten gemeld. De covid-19 meldingen kwamen vooral uit de gezondheidszorg, ambulancediensten, onderwijs, brandweer, detailhandel en weg- en personenvervoer.   Bij 91% van de werknemers met een gemelde beroepsziekte in de nationale registratie is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vaak met een verzuimduur van langer dan een maand. Bij 4% van deze werknemers gaat het om blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte.  De drie meest gemelde diagnosecategorieën in 2021  Long- en Luchtwegaandoeningen : In 2021 zijn 1.907 beroepsziekten aan de longen en luchtwegen gemeld waarvan 1.866 meldingen van de longinfectie COVID-19. Daarna is werkgerelateerde astma de meest gemelde beroepslongziekte, vooral binnen de industriële sector, waarbij allergenen, stof en metalen de belangrijkste risicofactoren zijn. De COVID-19 meldingen kwamen uit verpleeghuizen, ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten, maatschappelijke dienstverlening en overige gezondheidszorg, ambulancediensten, onderwijs, brandweer, detailhandel en weg- en personenvervoer; Psychische aandoeningen: 1.622 van het totaal aantal beroepsziektemeldingen in 2021 betroffen psychische beroepsziekten. De belangrijkste psychische beroepsziekten zijn overspanning en burn-out, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie. De meldingen komen vooral vanuit de gezondheidszorg, overheid, onderwijs en industrie. De belangrijkste risicofactoren in het werk voor deze beroepsziekten zijn werkhoeveelheid, hoge psychologische taakeisen, gebrek aan sociale steun en traumatische ervaringen, agressie en intimidatie;  Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat: In 2021 zijn 746 beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat gemeld. De drie meest gemelde beroepsziekten zijn laterale epicondylaire tendinopathie met 102 meldingen, subacromiaal pijnsyndroom met 101 meldingen en carpaletunnelsyndroom met 62 meldingen. In de landbouw, bosbouw en visserij, groot- en detailhandel en industrie komen beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat ongeveer twee keer vaker voor dan gemiddeld in Nederland. De belangrijkste risicofactoren in werk voor deze beroepsziekten zijn tillen en dragen, snel herhaalde armbewegingen uitvoeren en veel kracht zetten met de handen.   Beroepsziekten van oren, huid en zenuwstelsel Het aantal van 104 meldingen van lawaaislechthorendheid is gering in 2021. Eén van de verklaringen is de geringe actieve opsporing door preventief medisch onderzoek. Beroepsziekten van de huid leverde 54 meldingen op. De meeste meldingen waren van een allergisch en/of irritatief contacteczeem. Allergieën voor conserveermiddelen, handschoenen (rubber) en metaalbewerkingsvloeistoffen zijn het meest gemeld. Het dragen van mondneusmaskers tegen het SARS-Cov-2 virus leidde regelmatig tot verergering van bestaande huidaandoeningen. Het aantal meldingen van werkgerelateerde neurologische aandoeningen bedroeg 85. Het carpaletunnelsyndroom blijft de meest gemelde neurologische aandoening. In 2021 zijn twaalf meldingen van werkgerelateerde kanker binnengekomen. Het gaat hierbij om meldingen van huid-, long-, blaas- en nierkanker. Wat betreft de oorzaken gaat het om blootstellingen aan asbest, niet-ioniserende straling (UV, zonlicht), chroom, kwarts en oplosmiddelen. Preventieve adviezen Bij de meerderheid van de meldingen (85%) zijn preventieve adviezen gegeven aan de werkenden, waarvan de meeste adviezen behandeling of therapie (31%), organisatorische interventies (26%) of gedragsmatige interventies (24%) betroffen, gevolgd door persoonlijke beschermingsmiddelen (7%), nader medisch (5%) of werkplekonderzoek (5%) en technische interventies (3%)       In totaal hebben 750 bedrijfsartsen 4.520 beroepsziekten gemeld aan de Nationale Registratie. De meeste beroepsziekten werden vastgesteld tijdens de verzuimbegeleiding (81% van de meldingen) gevolgd door het arbeidsgezondheidskundig spreekuur (13%) en preventief medisch onderzoek (5%). Werkenden met een vastgestelde beroepsziekte kregen vooral preventieve adviezen op het gebied van behandeling of therapie, organisatie of gedrag. Bij een beperkt deel van de meldingen is werkplekonderzoek uitgevoerd.    Beroepsziekten in Cijfers 2022 is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten. Beroepsziekten in Cijfers 2022, zie: www.beroepsziekten.nl.: https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/Beroepsziekten-in-cijfers-2022.pdf.      Kabinet schakelt tandje bij voor meer mensen op de fiets
Gezond, goedkoop en schoon. Het kabinet wil de maatschappelijke voordelen die de fiets biedt graag beter benutten. Meer mensen op de fiets naar het werk; een fietsenplan voor kinderen in arme gezinnen; en investeringen in goede stallingen bij stations en nieuwe woonwijken. Dat zijn de speerpunten van het nieuwe fietsbeleid dat staatssecretaris Heijnen vandaag naar de Kamer stuurt. Zij stuurt bovendien nieuw onderzoek mee, waaruit blijkt dat de fiets goed is voor onze economie en werkgelegenheid.

Heijnen: “De fiets helpt ons letterlijk en figuurlijk vooruit. Dat vinden we in Nederland gelukkig heel normaal, maar het gaat niet vanzelf. Daarom wil ik komende jaren, samen met werkgevers en andere overheden, fietsen voor meer mensen aantrekkelijk maken. Voor onze bereikbaarheid, gezondheid en de schone lucht.”

Fietsen naar het werk
Heijnen wil dat de komende 2,5 jaar 100.000 extra mensen de fiets naar het werk pakken. Fietsen scheelt in de spits drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Bovendien melden fietsers zich gemiddeld genomen minder vaak ziek. Ondanks meer thuiswerken, is de verwachting dat de drukte in de spits de komende jaren stijgt. Vanuit het coalitieakkoord heeft Heijnen 50 miljoen euro beschikbaar voor verdere verbetering van fietsenstallingen bij de stations, zodat het aantrekkelijker is een deel van de reis van en naar het werk met de fiets te doen. Ook zoekt zij nadrukkelijk de samenwerking met werkgevers.


Heijnen wil ook bijdragen aan de bouw van een landelijk dekkend netwerk van doorfietsroutes, waar provincies en gemeenten al volop mee bezig zijn. Op deze routes kun je op langere afstanden, bijvoorbeeld tussen twee steden, snel en veilig doorfietsen, bijvoorbeeld naar het werk of school. Zij trekt hier structureel 6 miljoen euro per jaar voor uit.
Fietsen en woningbouw
Bij de bouw van nieuwe woonwijken wil het kabinet consequent kijken welke kansen de fiets biedt. De woningnood is groot. Goede bereikbaarheid van huizen is heel belangrijk om er fijn te kunnen wonen. Heijnen gaat daarom twee keer per jaar met de regio’s om tafel om te kijken waar de fiets kan helpen om te zorgen dat huizen bereikbaar zijn, naast het OV en de auto. De komende jaren heeft het ministerie van IenW 7,5 miljard euro beschikbaar om huizen bereikbaar te maken. Het gaat veel om plannen van gemeenten en provincies waar de mogelijkheid voor auto, ov en fiets samen worden benut. Heijnen en Harbers trekken in de eerste ronde samen in totaal 370 miljoen euro uit voor infrastructuurprojecten met een rol voor de fiets. Het gaat om 21 projecten, verspreid over het land. Denk onder andere aan de aanleg van doorfietsroutes, fietstunnels en fietsbruggen. Ook in volgende rondes is de verwachting dat er geld uit deze pot is voor aanleg van fietsinfrastructuur.

Fietsersbond-directeur Esther van Garderen is verheugd over de financiële bijdrage van het Rijk. “Goede infrastructuur is een heel belangrijke voorwaarde om mensen op de fiets te krijgen en ze veilig te laten fietsen. Gemeenten en provincies hebben daar al goede plannen voor, en deze steun van het ministerie zorgt dat deze plannen nu kunnen worden uitgevoerd. Dat is heel goed nieuws.”

Fiets als wapen tegen vervoersarmoede
In Nederland leven ruim 200.000 minderjarige kinderen in een gezin dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. In deze gezinnen is niet altijd geld voor een fiets. Terwijl fietsen niet alleen gezond is, maar kinderen en ouders ook vrijheid en zelfstandigheid biedt. Heijnen wil daarom dat meer kinderen die dat nu niet kunnen, gebruik kunnen maken van een fiets. Het ministerie onderzoekt momenteel wat daar voor nodig is en wat er kan. Op korte termijn komt er een actieplan.

Nederland fietsland, ook in onze portemonnee
De fiets levert veel maatschappelijk voordeel op, en betekent ook wind mee voor onze economie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het maken, verkopen en verhuren van fietsen ons land 13.000 voltijdsbanen oplevert, verdeeld over 3350 bedrijven. In 2020 verkochten Nederlandse bedrijven 1,2 miljoen fietsen, waarvan meer dan een miljoen in het buitenland. De totale exportwaarde van de sector lag net onder de twee miljard. We verdienen steeds meer geld in het buitenland, tussen 2015 en 2020 steeg de exportwaarde met 70%.