In de peiling!: Welke bedrijfstak gaat er in de huidige Coronacrisis financieel het meest op achteruit?

Uit een webinar van de Federatie van Assurantieclubs kwam naar voren dat zeven van de tien financieel adviseurs omzet inlevert als gevolg van de huidige Coronacrisis. Worden zij het zwaarst getroffen of gaat er een andere beroepsgroep in de verzekerings- en schaderegelingsbranche er het meest financieel op achteruit als gevolg van sterk verminderde inkomsten of juist hogere financiële lasten zoals bijv verzekerde bedrijven of particulieren? We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website  www.riskenbusiness.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Stelling: Welke bedrijfstak gaat er in de huidige Coronacrisis financieel het meest op achteruit?

0   zakelijke verzekeraars (o.a door minder klanten);

  • het provinciale intermediair (minder klanten en omzet);

0     het zakelijke intermediair (minder klanten en omzet); 

0     Volmachtbedrijven (minder klanten en omzet);

0     schade-experts (minder omzet mede door minder schades);

0      reconditioneringsbedrijven (minder omzet door minder schades)                    

0     overige schadeherstellers

0     zakelijk verzekerden (hogere premies, minder dekking en capaciteit) 

0     particulier verzekerden(hogere premies)  

Klik op de link hieronder of ga naar www.riskenbusiness.nl en vul uw antwoord in. Bedankt voor uw medewerking