Herstel producentenvertrouwen stokt in oktober

Na vijf maanden op rij minder negatief te zijn geweest, waren industriële ondernemers in oktober wat negatiever dan een maand eerder. Het producentenvertrouwen ging van -4,8 in september naar -5,6 in oktober, aldus het CBS. Ondernemers waren negatiever over de verwachte bedrijvigheid.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,3. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Vanaf april 2020 hebben negatief gestemde ondernemers de overhand.

Producenten opnieuw negatiever over de verwachte bedrijvigheid

Producenten waren in oktober voor de derde maand op rij somberder over de verwachte bedrijvigheid. Ze waren echter minder negatief over de orderportefeuille en positiever over hun voorraden gereed product.Het oordeel over de voorraad eindproduct is positief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

De andere twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

In de hout- en bouwmaterialenindustrie was het vertrouwen opnieuw het meest positief. Opvallend is dat ook de ondernemers in de transportmiddelenindustrie positief waren. In de overige branches waren producenten niet positief. De ondernemers in de metaalindustrie waren opnieuw het meest negatief.

De benutting van machines en installaties in de industrie lag bij aanvang van het vierde kwartaal van 2020 op 79,2%. Dat was hoger dan de 76,9% in het derde kwartaal. Gemiddeld was de bezettingsgraad in de afgelopen 20 jaar 81,3%.De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 4,0% lager dan in augustus 2019. De daling is kleiner dan in de voorgaande vier maanden.

Vertrouwen Duitse industrie verbetert wel verder

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) verbeterde in oktober voor de zesde maand op rij en was voor het eerst na juni 2019 weer positief. De stemming over de huidige bedrijvigheid was minder negatief, maar de verwachting over de komende maanden minder positief. In Duitsland nam de bezettingsgraad ook toe, van 75,3 naar 79,8%. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in augustus met bijna 12% in vergelijking met een jaar eerder