Harde markt, ‘de Elfstedentocht van de verzekeringsbranche’

Dat was de titel van het voorwoord van Jan van Stigt Thans in het onlangs verschenen digitale magazine van Risk & Business Magazine. Het volledige voorwoord leest u hieronder

Het is de jaarlijks terugkerende vraag bij de eerste nachtvorst in ons land: ‘Komt er deze winter een Elfstedentocht?’ De verzekeringsbranche kent ook zo’n fenomeen, al hoeven daarvoor geen rayonhoofden bijeen te komen: de zogenoemde ‘harde markt’. Ook daarvan vragen de coassurantieprofessionals zich jaarlijks af of die er na al die jaren weer eens zal komen. Met als andere gemeenschappelijke noemer: beide hebben in de afgelopen twee decennia slechts éénmaal plaatsgevonden: de ‘Tocht der Tochten’ in 1997 – met Henk ‘spruitjespak’ Angenent als winnaar – en de ‘harde markt’ na nine eleven in 2001/2002.

De tweede is echter in aankomst, de ‘harde markt wel te verstaan’. Uit de Global Insurance Market Index over het tweede kwartaal van Marsh blijkt zelfs dat voor het eerst  sinds de start van de periodieke marktinventarisatie in 2012 er in alle delen van de wereld voor alle onderzochte branches- property, casualty & finpro – sprake is van een premiestijging ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Al zijn er zowel regionaal als per branche grote verschillen waarneembaar in de onderlinge verhogingspercentages.

Ook op de Nederlandse markt is de ‘renewal’-periode al enige tijd in volle gang, vooral op de property-markt waarvan ik van meerdere kanten heb vernomen dat zo’n 90% van alle polissen zouden zijn opgezegd. Premieniveaus, hoogte van eigen risico’s en dekkingen staan massaal ter discussie, ook in andere branches, zij het in (veel) mindere mate.  HDI heeft vorige week in een meeting met makelaars haar (aangescherpt) acceptatiebeleid gepresenteerd, waarin rendement, samenwerking en ondernemerschap de sleutelwoorden vormen. In deze uitgave doet Managing Director Sharon van Herel een oproep voor een gezamenlijk inzet van alle marktpartijen  om risico’s voor bedrijven verzekerbaar te houden en de verzekeringsmarkt gezond. Daarnaast laat  Aon voor de eigen portefeuille in eigen huis zelf op dinsdagen de fysieke beursvloer terugkeren, primair om de polissen van bestaande klanten sneller te kunnen verlengen. 

Kortom, het is nu echt menens. Het belooft in elk geval een ‘heet’ en boeiend najaar te worden, niet in de laatste plaats doordat een groot deel van de huidige sluiters en acceptanten bij makelaars en verzekeraars voor het eerst een ‘harde markt’ meemaken.

Het gehele magazine kunt u hier lezen: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2019/10/RB5_2019.pdf