Eerste Kamer verwerpt Wet werken waar je wilt

De Eerste Kamer heeft dinsdag 26 september een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer verworpen dat regelt dat een thuiswerk- of werkplekverzoek van een werknemer hetzelfde behandeld wordt als bijvoorbeeld verzoeken over arbeidsduur en werktijden. De Wet werken waar je wilt wilde de Wet flexibel werken wijzigen in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats. De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van SGP, JA21, FVD, PVV, VVD, BBB en 50PLUS stemden tegen.

Tijdens het debat op 12 september bleken de meeste fracties het voorstel van Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) sympathiek te vinden, maar betwijfelden sommige woordvoerders het nut en de noodzaak ervan. Anderen vroegen zich weer af of de wet niet te veel regeldruk voor werkgevers zou opleveren. Ook waren er zorgen over werknemers in de grensregio’s voor wie regelingen die in de coronatijd getroffen waren, niet langer golden.

Werken waar je wilt: debat samengevat

Met het Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt wordt een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Door deze aanpassing wordt een thuiswerk- of werkplekverzoek hetzelfde behandeld als andere verzoeken op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt (35.714)