Eerste editie Risk & Business Magazine 2022: Vijftal (inter) nationale marktonderzoeken, de troebele opties intermediair bij consolidatiegolf en de marktvisies van Howden en AXA XL en nog veel meer

Vandaag – 20 januari – is de eerste editie verschenen van het Risk & Business Magazine in 2022. Ook deze extra dikke, ruim 40  pagina’s tellende uitgave staat vol met lezenswaardige artikelen en interviews uit de verzekerings-, expertise-, schadeherstel- en riskmanagementwereld.

Zo geeft het nieuwe managementteam van Howden inzicht in de nieuwe ambitieuze groeiplannen voor de komende jaren en zegt AXA XL’s Country Manager Alain Wijnants in een interview meer samenwerking wenselijk te achten tussen alle actoren om de drie grootste wereldwijde risico’s het hoofd te bieden.

In de uitgave wordt daarnaast aandacht besteed aan de uitkomsten van een vijftal marktonderzoeken: één in eigen land naar de volmachtmarkt en een viertal Europese en wereldwijde marktonderzoeken. Uit het ‘Risk Frontiers Global 2021’ onder riskmanagers komt naar voren dat zij melding maken van de verslechterde relaties met makelaars en verzekeraars en uit het Marsh Financial Lines-rapport dat de schadeclaims voor financiële risico’s wordt gedomineerd door beroeps- ben bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast licht Marijke Lohman (WIJ Advocaten) de uitkomsten toe van wereldwijd GILC-onderzoek naar de D&O-markt  en Aon’s Alex van den Doel de resultaten van het wereldwijde  Global Risk Management Survey 2021 naar de in de ogen van ondernemingen belangrijkste bedrijfsrisico’s.

Verder wordt Jan Theuns geïnterviewd over de nieuwe vestiging Woodgate & Clark in Rotterdam, vertellen Michel Schaft en Armand Hoftijzer ( MarshBerry International) hoe het intermediair moet omgaan met de groeiende belangstelling van potentiële kopers in de gaande  consolidatieslag, gaat de kersverse doctor en     Legal Woman of the Year Nynke Brouwer in op de cyberrisico’s’ en belichten EMN’s transportspecialisten Arie den Toom en Matthias de Ruiter de trends bij ladingdiefstallen. 

De uitgave wordt gecompleteerd door artikelen over de nieuwe generatie RMiA’s en   drie nieuwe RMiA’s over het RMiA-schap als verrijking voor het assurantievak en interviews met NIVRE-directeur Susan Mogony over haar eerste maanden in expertisebranche en met  Martin de Haan en Frank Emmerig (NIVRE Branchegroep Personenschade) over de  Nieuwe Leergang Personenschade

 De volledige uitgave kunt u hier inzien:

https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2022/01/RB-1_2022.pdf