Een op de vijf verwacht niet elektrisch te gaan rijden

Bij de aanschaf van een volgende auto valt de keuze bij meer dan de helft van de Nederlanders op een benzineauto. Ruim een op de vijf Nederlanders kiest daarentegen voor een auto met elektromotor (incl. hybride). Overigens verwacht een even grote groep niet dat ze ooit elektrisch zullen gaan rijden, zo blijkt uit een onderzoek van zonne-energiebedrijf Zonneplan.

Op de vraag wat wordt de eerstvolgende auto die u aanschaft antwoordde 9,2% ‘volledig elektrisch’, gevolgd door hybride (6,7%) en plug-in hybride (4,8%). Daarnaast koos 5,8% voor een dieselauto en 0,7% één die rijdt op LPG. Ruim op de vijf ondervraagden gaf aan nog niet te weten welk type hun voorkeur zou hebben.

Bijna een op de tien Nederlanders geeft aan dat de eerstvolgende auto volledig elektrisch zal zijn. Maar wanneer vindt dat aankoopmoment plaats? Een kleine 4% van de Nederlanders verwacht binnen een jaar elektrisch te gaan rijden. Nog eens 13% wil dit binnen twee tot drie jaar gaan doen, terwijl een nog iets grotere groep nog hooguit vier tot vijf jaar wil wachten. Plus de kleine 2% die al elektrisch rijdt en de conclusie is dat binnen vijf jaar één op de drie auto’s in Nederland elektrisch is.

Dat getal kan overigens nog hoger oplopen, aangezien een derde van de ondervraagden in het onderzoek van Zonneplan aangeeft nog niet te weten wanneer zij de stap naar elektrisch rijden zullen zetten. Een op de tien Nederlanders verwacht dit binnen zes tot tien jaar te doen, terwijl minder dan drie procent nog langer wil wachten. Ongeveer een vijfde stelt niet van plan te zijn ooit elektrisch te gaan rijden. Dat lijkt een opmerkelijke stellingname, aangezien alle nieuw verkochte auto’s vanaf 2030 elektrisch moeten zijn. Er staat echter tegenover dat de gemiddelde leeftijd van ons wagenpark zo’n 11 jaar is.

Bron After Sales Magazine