Economisch beeld verbetert verder

0

 

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in november verder verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half november presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.
De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. De stemming onder consumenten is in oktober gelijk gebleven. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid bleef gelijk. Het producentenvertrouwen veranderde nauwelijks in oktober. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het derde kwartaal van 2017 met 6,0% ten opzichte van het derde kwartaal 2016. De groei is sterker dan in de eerste twee kwartalen van 2017. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en apparaten uitgevoerd. Daarnaast gingen ook meer chemische producten en auto’s de grens over.Consumenten hebben 2,5% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Hun bestedingen groeiden iets sterker dan in de voorgaande kwartalen. In het derde kwartaal gaven consumenten vooral meer uit aan elektrische apparaten, kleding en de inrichting van hun huis.Ook gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals horeca en recreatie. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.De investeringen in vaste activa zijn met 6,2% gegroeid. Vooral de investeringen in woningen, vliegtuigen en personenauto’s groeiden. Ook hebben bedrijven meer geïnvesteerd in machines.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september ruim 5% hoger dan in september 2016. De stijging is groter dan een maand eerder. Al twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in oktober 2017 met 20 toegenomen. Ondanks deze stijging is de trend nog steeds dalend.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in het derde kwartaal met 51.000 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Gemiddeld waren er in het derde kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.Het aantal banen groeit nu drieënhalf jaar op rij. De laatste vier kwartalen kwamen er telkens meer dan 50.000d banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder 223 duizend. Dat is de sterkste groei op jaarbasis sinds de periode van hoogconjunctuur in 2007-2008.

Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 9 duizend. De toename was dit kwartaal iets kleiner dan in de voorgaande twee kwartalen. Inmiddels groeit het aantal vacatures al ruim vier jaar. Eind september waren er 213.000 openstaande vacatures.In het derde kwartaal van 2017 waren er 428.000 personen zonder werk die direct beschikbaar waren en recent naar werk hebben gezocht. Dit is de werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Dat zijn 25.000 werklozen minder dan een kwartaal eerder. Daarmee was 4,7% van de beroepsbevolking werkloos.

In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,0 %meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met ruim 4% toe. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2007.

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2017 met 0,4% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Dit blijkt uit de eerste berekening van het bbp door het CBS. De groei is breed gedragen; investeringen, consumptie en export groeiden. Ten opzichte van het derde kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 3,0% groter.

 

Laat een reactie achter