Economisch beeld negatiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS, een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur , was in februari negatiever dan in januari, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van februari presteerden 7 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Consumenten waren in februari opnieuw minder somber, maar het vertrouwen is nog uitzonderlijk laag. Het consumentenvertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten veranderde in februari nauwelijks en lag boven het langjarig gemiddelde.

Consumptie huishoudens en export groeien, investeringen krimpen

In december 2022 hebben huishoudens 9,9% meer besteed, voor prijsveranderingen en koopdagpatroon gecorrigeerd, dan in december 2021. Aan diensten hebben ze bijna 20% meer uitgegeven, terwijl ze aan goederen 0,6% minder hebben besteed. In de tweede helft van december 2021 was er een lockdown van kracht.

Het volume van de goederenexport (voor werkdagen gecorrigeerd) was in december 4,7% groter dan in december 2021. Er werden vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uitgevoerd. De export van chemische producten was echter lager.In december 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,9% kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat minder is geïnvesteerd in personenauto’s en infrastructuur. In vliegtuigen en gebouwen is echter meer geïnvesteerd.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 0,5% hoger dan in december 2021. De productie van de industrie groeide in de laatste maanden van 2022 een stuk minder hard dan daarvoor.In januari 2023 zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 35 minder bedrijven failliet verklaard dan in december 2022. Dat is een daling van 13%. Het aantal faillissementen is laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

Bestaande koopwoningen waren in januari 1,1% duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 2,7%. Het is de laagste prijsstijging jaar op jaar in bijna 9 jaar.Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2022 in totaal ruim 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 1,2% meer dan een kwartaal eerder.

Eind december stonden er 442.000 vacatures open, 7.000 minder dan aan het einde van het derde kwartaal. Dit is de tweede achtereenvolgende daling na een periode van acht kwartalen waarin het aantal vacatures bleef toenemen.In januari 2023 waren 360.000 mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Daarmee steeg het werkloosheidspercentage van 3,5 in december naar 3,6 in januari. In de maanden november tot en met januari nam het aantal werklozen nog licht af met gemiddeld 2.000 per maand.De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het derde

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2022 met 0,6% ten opzichte van het derde kwartaal. In het derde kwartaal daalde het bbp met 0,2%. De groei in het vierde kwartaal werd breed gedragen, waarbij het handelssaldo en de consumptie door huishoudens de grootste bijdrage leverden.