Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal 2020

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5% gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

De daling van het bbp in het tweede kwartaal is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens. Verder namen ook de investeringen en het handelssaldo sterk af. Ten opzichte van de eerste berekening zijn de investeringen, waaronder de bouwinvesteringen en de investeringen in computers en R&D, naar boven bijgesteld. Ook het handelssaldo is opwaarts aangepast. De krimp van de consumptie door huishoudens is echter groter dan eerder berekend.

Krimp ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het tweede kwartaal met 9,4%. Volgens de eerste berekening was dat 9,3%. Het totaalbeeld is niet veranderd, de krimp jaar op jaar is vooral te wijten aan de lagere consumptie door huishoudens, maar ook de investeringen en het handelssaldo waren aanzienlijk lager dan een jaar eerder.

In vergelijking met de eerste berekening is de productie van de industrie over de hele linie neerwaarts bijgesteld. Ook productie van de financiële instellingen en de sector informatie en communicatie is naar beneden aangepast. De productie van de handel en de zakelijke dienstverlening was hoger dan eerder berekend.

Aantal banen daalt met 297.000

Volgens de tweede berekening daalde het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal met 297.000 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. De eerste berekening kwam uit op een daling van 322.000 banen.Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 waren er in het tweede kwartaal van 2020 volgens de tweede berekening 178.000 banen van werknemers en zelfstandigen minder. Dat was bij de eerste berekening 223.000