CPB: Economie draait goed, maar hoogtepunt voorbij

Ook volgend jaar is de groei van de Nederlandse economie met 2,2% nog stevig. Na groeipercentages van 2,9% in 2017 en 2,6% in 2018 is de piek van de groei achter de rug. De groei vlakt af. De onzekerheden die de economie negatief kunnen beïnvloeden, blijven groot. In het buitenland gaat het om de ontwikkelingen rondom het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de Brexit, de Italiaanse begroting en de demonstraties in Frankrijk. In Nederland kan de groei lager uitvallen als geplande overheidsuitgaven niet doorgaan. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de zojuist gepubliceerde decemberraming. Laura van Geest (directeur CPB): ‘De cijfers zijn nog steeds mooi. De arbeidsdeelname en de werkloosheid zijn weer terug naar de niveaus van voor de grote recessie. Maar de vooruitzichten worden wel minder rooskleurig’.
Main image
Kerncijfers voor de Nederlandse economie 2018 2019
Economische groei nog steeds behoorlijk 2,6 2,2
Werkloosheid naar laagste niveau sinds 2001 3,9 3,6
Indirecte belastingen duwen inflatie omhoog 1,6 2,4
Koopkracht stijgt 0,3 1,6
Begrotingsoverschotten historisch gezien hoog 1,1 1,0
Overheidsschuld neemt verder af 52,4 48,9

 

De krapte op de arbeidsmarkt blijft in 2019 toenemen. De werkgelegenheid groeide in 2018 sterk, maar vlakt volgend jaar af. Na een aanzienlijke daling van de werkloosheid in 2018 naar 3,9%, daalt de werkloosheid in 2019 naar 3,6%. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de hogere inflatie loopt de contractloonstijging op. Naast de loonkostenstijging dragen hogere huurprijzen en een verhoging van de indirecte belastingen bij aan de oplopende inflatie. De overheid heeft volgend jaar voor het derde jaar op rij een overschot op de begroting van 1,0% bbp of meer. Het begrotingssaldo dat geschoond is voor de stand van de conjunctuur, daalt in 2019 echter naar een tekort van 0,2% bbp.

Economisch vooruitzicht 2019