Consumptie huishoudens groeit met bijna negen procent in mei

In mei hebben consumenten 19,5% meer besteed aan duurzame goederen dan in mei 2020. Vooral aan kleding, schoenen en personenauto’s werd meer uitgegeven. Consumenten hebben aan voedings- en genotmiddelen 0,5% meer gespendeerd dan in mei 2020. Aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit en motorbrandstoffen, hebben ze 10,9% meer besteed.

Huishoudens verbruikten meer aardgas doordat het in mei kouder was dan in mei 2020. Daarnaast hebben ze meer motorbrandstoffen getankt. Consumenten hebben in mei 6,8% meer besteed aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant, of een voetbalwedstrijd, dan in mei 2020. Dit hangt onder andere samen met de versoepelingen van de coronaregels per 19 mei 2021. Onder meer dierentuinen, pretparken, bibliotheken, sportscholen en verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten mochten vanaf die dag weer open. Ook mochten de terrassen vanaf die dag open blijven tot acht uur ’s avonds in plaats van zes uur ’s avonds.

Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Drie weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in mei 9,7% meer heeft omgezet dan in mei 2020. De omzet van de non-foodsector groeide fors terwijl die van de foodsector iets afnam. Online werd 16% meer omgezet. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Vertrouwen consument verandert nauwelijks in juli

De stemming onder consumenten was in juli 2021 nagenoeg hetzelfde als een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -4, tegen -3 in juni 2021. Het oordeel over de economie verbeterde iets, terwijl de koopbereidheid wat verslechterde.

Met -4 lag het consumentenvertrouwen in juli boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumenten waren in juli minder negatief over de economie dan in juni. De deelindicator economisch klimaat ging van -12 naar -10. Consumenten waren minder negatief over het economische klimaat in de afgelopen twaalf maanden, maar over de economie in de komende twaalf maanden waren ze minder positief.

Koopbereidheid verslechtert

De koopbereidheid kwam in juli uit op 0, tegen 3 in juni. Consumenten oordeelden minder positief over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen ongunstiger dan in juni.