Buitenlandse bestedingen Nederlandse reizigers hoger dan voor corona

Nederlandse reizigers gaven in het derde kwartaal van 2022 ruim 8,4 miljard euro uit tijdens hun bezoek aan of verblijf in het buitenland. Dit is 9% hoger dan in de zomermaanden van 2019. Omgekeerd gaven buitenlandse toeristen en zakelijke reizigers bijna 4,8 miljard euro uit tijdens hun bezoek aan Nederland in de zomermaanden van 2022. Ondanks het herstel in de afgelopen jaren, is dit nog steeds bijna 4% lager dan in dezelfde periode in 2019. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de internationale dienstenhandel.

Het internationale reisverkeer viel in 2020 sterk terug. In de zomermaanden van 2020 gaven Nederlanders 70% minder uit in het buitenland dan in dezelfde periode in 2019. Door de coronamaatregelen vielen de bestedingen in niet-Europese bestemmingen, zoals de VS en Canada, het sterkst terug. Ook het uitgaande Europese reisverkeer nam af in het derde kwartaal van 2020, al namen relatief gezien de bestedingen van Nederlanders in landen zoals Duitsland, Frankrijk, België en Italië toe. In het derde kwartaal van 2022 waren de bestedingen in het buitenland hoger dan in 2019. De bestedingen in Europese landen lagen 15% boven het pre-coronaniveau. De bestedingen in niet-Europese landen waren daarentegen nog 15% lager.

Het inkomende reisverkeer kromp minder, maar herstelde trager. Ook in 2022 bleven de bestedingen van buitenlandse reizigers in Nederland in het derde kwartaal 4% achter bij het pre-coronaniveau. 

Bestedingen in buurlanden blijven in 2022 achter

Nederlanders besteedden in het derde kwartaal van 2022 het meest in Duitsland, Frankrijk en Spanje. Deze top drie is hetzelfde als in 2019, maar doordat België en Italië de derde positie van Spanje in 2020 en 2021 tijdelijk overnamen, zag de top drie er in de tussenliggende jaren anders uit. In het derde kwartaal van 2022, toen de meeste reisbeperkingen inmiddels waren losgelaten, waren juist de bestedingen in directe buurlanden lager dan in 2019, terwijl de bestedingen in landen als Italië, Frankrijk en Spanje, juist hoger waren.)

Verenigd Koninkrijk weer terug in top-3 inkomend reisverkeer

Reizigers afkomstig uit Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk besteedden in het derde kwartaal van 2022 het meest in Nederland. Doordat met name de bestedingen vanuit het Verenigd Koninkrijk in 2020 en 2021 sterk daalden, nam Polen de derde plek tijdelijk over. De Poolse bestedingen bestaan voornamelijk uit de bestedingen van grens-, seizoen- en andere tijdelijk werkzame personen. Deze vorm van inkomend reisverkeer is over het algemeen minder sterk gekrompen in coronatijd.)

Internationale dienstenhandel in opmars

In de totale internationale dienstenhandel behoort het reisverkeer tot de vijf belangrijkste dienstensoorten. De totale dienstenhandel was in de zomer van 2021 al zo goed als terug op het pre-coronaniveau. Bij het reisverkeer duurde het herstel langer. De waarde van de totale Nederlandse dienstenexport naar het buitenland bedroeg in het derde kwartaal van 2022 66 miljard euro en de import 65,5 miljard euro. Daarmee is de Nederlandse dienstenexport en –import ruim een vijfde hoger ten opzichte van 2021.