BNR: Aantal thuiswerkdagen neemt snel af door hoge energieprijzen

De hoge energierekening jaagt mensen weer richting kantoor. In het afgelopen halfjaar zijn we veel minder gaan thuiswerken. Dat blijkt uit gegevens van mobiliteitsprovider Shuttel, opgevraagd door BNR. Shuttel wijt de daling aan de gestegen energieprijzen en de lage thuiswerkvergoeding.Het aantal thuiswerkdagen daalde in de tweede helft van 2022 met 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. Volgens Shuttel ligt dit niet alleen aan het einde van de coronamaatregelen. Ook hoge stookkosten drijven werknemers terug naar kantoor.

De thuiswerkvergoeding van 2,15 euro per dag dekt de kosten meestal niet, zegt Klaas Pieter Roemeling, directeur van Shuttel. “Mensen gaan hierdoor vaker naar kantoor om thuis de energierekening laag te houden.”Een reëlere vergoeding spoort mensen aan om vaker thuis te werken. ‘Dat levert minder CO2-uitstoot op en brengt ons dichter bij het reductiedoel dat is vastgelegd in het klimaatakkoord’, aldus Roemeling. In 2030 moet de CO2-uitstoot van al het werkgebonden verkeer met 1 megaton zijn teruggedrongen.

Verhoging blijft vooralsnog uit

Die thuiswerkvergoeding is onbelast. De hoogte is gebaseerd op een berekening die het Nibud een halfjaar geleden maakte, maar volgens woordvoerder Max Peijnenburg zijn de prijzen sindsdien enorm gestegen en is de berekening daarmee achterhaald.Vakbond FNV vindt daarom dat de vergoeding fors omhoog moet, naar 6 euro. Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om deze vergoeding uit te keren, maar de vakbond spreekt van een normerende werking: als de belastingvrije ruimte vergroot wordt, zullen werkgevers daar navolging aan geven en een hogere vergoeding geven aan hun personeel.

Het Nibud zal voorlopig niet opnieuw becijferen hoeveel het thuiswerken precies kost. ‘Dat doen we meestal een keer per jaar. En door het prijsplafond en de lagere gasprijzen verandert er nu zoveel dat we het bedrag bij wijze van spreken maandelijks zouden kunnen aanpassen’, aldus Peijnenburg van het Nibud.

Bron BNR