Bijna 3 procent meer investeringen in december

vandaag 06:30

In december was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,6% groter dan in december 2017, meldt het CBS. Vooral in personenauto’s, treinen, vliegtuigen, woningen en bedrijfsgebouwen is meer geïnvesteerd.

De omstandigheden voor investeringen zijn in februari minder gunstig dan in december volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de export en het consumentenvertrouwen verder verslechterden.De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.