ANWB: prijs elektrische auto is nog altijd obstakel voor Nederlandse particulier

Volgens de jaarlijkse Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB zit elektrisch rijden in Nederland weliswaar in de lift, maar komt volledig elektrisch rijden nog altijd weinig voor onder particuliere automobilisten. De hoge aanschafprijs van ev’s is een belangrijke reden.

Volgens de ANWB zijn er nog altijd twee voorname belemmeringen die particuliere automobilisten ervan weerhouden om over te gaan tot de aanschaf van een volledig elektrisch rijdende auto: de hoge aanschafprijs en de beperkte actieradius. De hoge aanschafprijs is verreweg het belangrijkste bezwaar; 62% van de ondervraagden noemde dit als reden om geen elektrische auto te kopen. De beperkte actieradius werd in 29% van de gevallen genoemd. Verder noemt 23% een gebrek aan laadpalen als reden om geen elektrische auto aan te schaffen.

Uit het onderzoek van de ANWB blijkt dat 37% van de Nederlandse consumenten interesse heeft in elektrisch rijden. De groep die hier niet in is geïnteresseerd, is kleiner: 23%. De overige 40% is neutraal. Van de geïnteresseerden in elektrisch rijden overweegt 42% binnen vijf jaar een elektrische auto aan te schaffen. Van de totale groep ondervraagden stelt 4% te overwegen om binnen twee jaar een elektrische auto te kopen.Volgens de gegevens is het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse weg flink toegenomen: van 13.105 in 2016 naar 19.041 in 2017 en 36.000 in 2018. Het aantal rondrijdende plug-in-hybridemodellen blijft redelijk gelijk en zit al jaren rond de 98.000.

Bij het onderzoek heeft de ANWB ook specifiek gekeken naar de total cost of ownership van benzineauto’s en elektrische auto’s. Ook al is de aanschafprijs van elektrische auto’s nog altijd veel hoger, het verschil is veel minder groot als de totale kosten in ogenschouw worden genomen. Volgens de gegevens was een elektrische auto in 2017 gemiddeld 10% duurder dan een benzineauto, maar is dit verschil inmiddels gedaald naar 6%.

Ten opzichte van de Elektrisch Rijden Monitor van vorig jaar is de gemiddelde actieradius van een elektrische auto gestegen van 221 naar 264 kilometer. Het gaat daarbij overigens om elektrische auto’s met een aanschafprijs tot 50.000 euro. Verder is het aantal laadpunten toegenomen tot 36.987 openbare laadpunten en 967 snelladers.