ANWB, mobiliteitsbranche en Verbond pleiten bij informateur Hamer voor neutraal platform delen voertuigdata

In een brief aan informateur Mariëtte Hamer bepleiten de ANWB, verzekeraars en de mobiliteitsbranche het op verantwoorde wijze delen van voertuigdata wettelijk te waarborgen voor consumenten en bedrijven. Dit in het belang van de verkeersveiligheid, keuzevrijheid voor de consument en innovatiekansen in de automotive sector.

Digitalisering biedt grote kansen, maar stelt ook burgers/consumenten, verschillende branches en de samenleving in zijn geheel voor uitdagingen. Dit geldt zeker ook voor voertuigdata, waarbij er sprake is van mechanismen die machtsconcentratie en marktverstoring in de hand werken.

De ANWB, BOVAG, FOCWA, RAI Aftermarket, RAI Equipment, VACO, het Verbond van Verzekeraars en de VNA vinden daarom dat de consument de regie moet krijgen over de eigen voertuigdata. Vrijheid voor de consument om te beslissen zorgt voor concurrentie tussen aanbieders en een automotive sector waarin bedrijven elkaar scherp houden, ook met innovaties. Daarom bepleiten de organisaties in de brief het wettelijk verankeren van een Secure On-Board Telematics Platform (S-OTP): een neutraal en veilig platform voor het ongecensureerd delen van voertuigdata. S-OTP maakt eerlijke concurrentie en onafhankelijk ondernemerschap in de automotive sector mogelijk.

Lees de volledige brief aan de formateur