Aantal elektrische bromfietsvoertuigen met 36 procent gestegen in 2021

Het aantal elektrische voertuigen met een bromfietskenteken is opnieuw gestegen. Op 1 januari 2022 waren dit er bijna 2,5 keer zoveel als drie jaar daarvoor. Hiermee is 9% van alle bromfietsvoertuigen elektrisch. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het totaal aantal voertuigen (ook niet-elektrisch) met een bromfietskenteken is de afgelopen drie jaar gegroeid met ruim 7 % tot 1,2 miljoen begin 2022. Onder de voertuigen met een bromfietskenteken is vooral het aantal elektrische voertuigen het afgelopen jaar gestegen, met ruim 36%.

Elektrische snorfiets is grootste groep, meeste groei voor elektrische bromfiets

Van de in totaal 103,500 elektrische bromfietsvoertuigen op 1 januari 2022 was 55% een snorfiets, 25% een speedpedelec en bijna 17% een bromfiets. De resterende 3% bestond uit brommobielen en overige voertuigen met een bromfietskenteken.

Van alle elektrische bromfietsvoertuigen liet de bromfiets met een stijging van ruim 72% het laatste jaar de grootste groei zien. Inmiddels zijn er 17,300 elektrische bromfietsen. De elektrische snorfietsen en ook de overige voertuigen met een bromfietskenteken groeiden in 2021 met ongeveer 40%. Ook de brommobielen (31%) en speedpedelecs (ruim 15%) stegen in aantal.

Meeste elektrische bromfietsvoertuigen in het bezit van ouderen en bedrijven

De meeste particuliere eigenaren van elektrische bromfietsvoertuigen waren 60-plussers, gevolgd door 50- tot 60-jarigen. Het aantal eigenaren boven de 50 jaar was begin 2022 bijna twee keer zo groot als begin 2019.Het aantal elektrische bromfietsvoertuigen steeg het sterkst bij jongeren tot 30 jaar. Begin 2022 hadden zij 5,400 bromfietsvoertuigen in bezit, drie keer zoveel als in 2019.

Het aandeel elektrische bromfietsvoertuigen op naam van een bedrijf is in de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld naar ruim 28%. Begin 2022 waren dat er 29,700. Hoewel het aantal elektrische bromfietsvoertuigen van bedrijven blijft stijgen, staat het overgrote deel nog altijd op naam van een particulier