Aantal bedrijven dat werktijdverkorting aanvraagt in dag verdubbeld tot 5.000

Tot nu toe hebben 5.000 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat is veel meer dan van gisteren, toen waren het er ongeveer 2.500.

In een gemiddeld jaar ligt het aantal tussen de 100 en 200 bedrijven. Bedrijven vragen werktijdverkorting aan na bijvoorbeeld brand of blikseminslag. Het is een bestaande maatregel, die nu ook door bedrijven wordt aangesproken in verband met de corona-crisis.Bedrijven moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De werkvermindering moet naar verwachting ten minste twee weken en maximaal 24 weken duren. Het moet om het verlies van minstens twintig procent van de werkzaamheden van het hele bedrijf gaan en er moet een directe link zijn met de corona-uitbraak.

Tijdelijk naar huis

De werkgever kan personeel waar geen werk voor is tijdelijk naar huis sturen of werknemers korter laten werken. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt de werknemer dan een uitkering. De medewerker blijft wel volledig in dienst van het bedrijf. Omdat het nu erg druk is waarschuwt het ministerie dat het antwoord op een verzoek langer kan duren dan normaal