Aankoop bedrijfsonderdelen en spin-offs bieden wél aandeelhouderswaarde in 2019: Ondernemingen die activa kopen vergaat het stukken beter dan de ondernemingen die bedrijfsonderdelen afstoten.

Ondernemingen die bedrijfsonderdelen afstoten hebben moeite om waarde toe te voegen en presteren aanzienlijk slechter (gemiddeld 7pp lager) dan de Global Index . Ondernemingen die activa kopen, vergaat het daarentegen stukken beter. Op basis van de koersontwikkeling heeft 53% van de bedrijven die bedrijfsonderdelen van een andere onderneming heeft gekocht in de eerste helft van 2019, beter gepresteerd dan de marktindices, en wel met gemiddeld 1 procentpunt. Dat blijkt uit de Divestment Performance Monitor (DPM) van Willis Towers Watson die is opgesteld in samenwerking met Cass Business School

Deze marginaal betere prestaties op basis van de aandelenkoers staan in contrast met bedrijven die een deel van hun activiteiten hebben afgestoten: 63% hiervan heeft aanzienlijk slechter gepresteerd – gemiddeld genomen 7 procentpunt lager – dan hun MSCI-index. Hoewel de bedrijven die onderdelen afstoten over de gehele linie waarde verliezen, heeft de aankoop van afgestoten bedrijfsonderdelen en spin-offs een zeer gunstig effect op de prestaties van de overnemende partij.

Uit het onderzoek bleek eveneens dat de omvang van hetgeen wordt afgestoten een impact op de prestaties van het verkopende bedrijf hadden. Bedrijven die 0 tot 5% van hun totale bedrijfswaarde hebben afgestoten, presteerden in de eerste helft van 2019 slechter dan hun markt, te weten gemiddeld 0,8 procentpunt lager. Dit liep op tot een 6,9 procentpunt lagere score voor bedrijven die 5 tot 15% van de waarde van hun ondernemingswaarde hebben afgestoten en een 6,3 procentpunt lagere score voor bedrijven die meer dan 15% hebben afgestoten.

De langetermijntrend voor ondernemingen die delen van hun bedrijf afstoten, is tot nu toe weinig rooskleurig gebleken: hun prestaties over de afgelopen drie jaar zijn 3,6 procentpunt lager en in het laatste decennium 2,8 procentpunt lager dan het sectorgemiddelde. Het onderzoek toonde tevens aan dat het aantal afgestoten bedrijfsonderdelen met een waarde van meer dan 50 miljoen dollar in de eerste helft van dit jaar, is gezakt naar het laagste niveau in de afgelopen tien jaar: er waren 251 transacties in de eerste helft van 2019, tegenover een halfjaarlijks gemiddelde van 314 in het afgelopen decennium.

Spin-offs vormden de enige soort deals die deze negatieve trend wist te doorbreken voor bedrijven die een deel van hun activiteiten hebben afgestoten; zij realiseerden een positieve score van 1 procentpunt ten opzichte van de index. Gabe Langerak, hoofd Mergers & Acquisitions voor West-Europa: “De meeste bedrijven zijn gericht op de aankoop van assets, niet op de verkoop ervan. Dit betekent dat beslissingen om over te gaan tot verkoop vaak op het verkeerde moment of op de verkeerde manier worden genomen. Dat blijken vaak erg dure fouten.”

“De historisch gezien superieure resultaten van spin-offs, complexe transacties die enorm veel voorbereiding vergen om de vele bewegende delen te controleren en lastige situaties tot een goed einde te brengen, vormen de norm voor bedrijven die de trend trachten te doorbreken en goed willen verkopen. De juiste deal definiëren, de onzekerheid bij talenten wegnemen en een einde maken aan gestrande kosten – deze zaken kunnen het verschil betekenen tussen een succesvolle verkoop en een verkoop die waardevermindering met zich meebrengt.”

Hieronder staan de voornaamste inzichten die zijn ontleend aan de gegevens over bedrijven die delen van hun onderneming verkocht hebben aan beursgenoteerde bedrijven en private-equity investeerders:

  • Slechte prestaties in alle regio’s: Noord-Amerikaanse bedrijfsverkopen presteerden het slechtst (-5,3 procentpunt) in de eerste helft van 2019, gevolgd door Europa (-3,2 procentpunt) en Azië-Oceanië (-2,0 procentpunt).
  • Meer langzame deals: Langzame deals blijven gebruikelijker dan snelle deals (60% versus 40%) en dragen mogelijk bij aan de negatieve trend. Vertraging in de afhandeling kan namelijk wijzen op verlies van cruciaal talent, interne strubbelingen of stakeholders die de logica achter de deal in twijfel trekken.

Langerak: “Ondanks deze uitdagingen zullen bedrijven naar verwachting onder druk blijven staan om proactief kapitaal te beheren en activiteiten af te stoten om hun productassortiment te stroomlijnen. Daarnaast zullen activistische beleggers sommige bedrijven blijven pushen om assets af te stoten teneinde bedrijfsgroei te stimuleren en aandeelhouderswaarde te creëren.

“Een bedrijfsonderdeel verkopen is zelden een eenmalige activiteit. Ons onderzoek toont aan dat bedrijven die op een actieve, selectieve en gedisciplineerde manier hun afstotingsportefeuille beheren, duidelijk beter presteren dan hun concurrenten die vanaf de zijlijn toekijken. Gaandeweg bouwen deze bedrijven het inherente vermogen op om mogelijkheden voor afstotingen te signaleren en deze op het juiste moment en op de juiste manier te gelde te maken, zodat ze de meeste waarde weten te creëren voor hun aandeelhouders.”