7 op 10 slachtoffers geweldsdelict voelen zich onveilig

van

Twee derde van de slachtoffers van een geweldsdelict voelt zich in het algemeen wel eens onveilig, tegenover een derde van de mensen die in de afgelopen twaalf maanden geen slachtoffer van een geweldsmisdrijf zijn geweest. Ook in hun eigen buurt voelen meer slachtoffers van geweldsdelicten zich wel eens onveilig dan degenen die geen slachtoffer waren. Dit blijkt uit cijfers van de Veiligheidsmonitor 2017.

Slachtoffers van één of meer geweldsdelicten zijn vijf keer zo vaak bang om slachtoffer te worden van criminaliteit als degenen die in de voorafgaande twaalf maanden gevrijwaard bleven van een geweldsdelict. Slachtoffers lopen of rijden vier keer zo vaak om als niet-slachtoffers, om zo onveilige plekken te vermijden. Ook voelen naar verhouding meer slachtoffers zich onveilig als ze alleen thuis zijn of op straat lopen, en doen ze ‘s avonds vaak de deur niet meer open. Dit vermijdingsgedrag, dat voortkomt uit onveiligheidsgevoelens, is bij mannen en vrouwen vergelijkbaar

In 2017 gaf een derde van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan zich wel eens onveilig te voelen. Van de vrouwen voelt 43% zich wel eens onveilig, tegenover 25% van de mannen. Zowel bij mannen als bij vrouwen zijn de onveiligheidsgevoelens licht afgenomen ten opzichte van 2012.

Van de Nederlandse bevolking (15 jaar of ouder) voelt 16% zich wel eens onveilig in zijn of haar eigen buurt. Deze onveiligheidsgevoelens komen meer voor onder vrouwen (20%) dan onder mannen (13%). Meer vrouwen dan mannen (12 tegen 5%) doen ’s avonds vaak de deur niet open omdat ze het niet veilig vinden. Ruim 3% van de vrouwen loopt of rijdt vaker om in eigen buurt, om onveilige plekken te vermijden. Van de mannen meldt 1% dit vermijdingsgedrag.

Meer vrouwen dan mannen bang

Meer vrouwen (3%) dan mannen (2%) zijn bang om slachtoffer te worden van een misdrijf. Van vrouwen acht bijna 10% de kans groot of heel groot dat ze slachtoffer worden van een woninginbraak, tegenover 8% van de mannen. Ook schatten mannen de kans om slachtoffer te worden van zakkenrollerij of beroving op straat lager in dan vrouwen.

Vrouwen voelen zich, meer dan mannen, onveilig op diverse locaties in hun eigen woonplaats. Vooral op plekken waar veel jongeren rondhangen is dit het geval: 44% van de vrouwen, tegenover 33% van de mannen. Ook rondom uitgaansgelegenheden, in het openbaar vervoer, in het stadscentrum en in winkelcentra voelen meer vrouwen dan mannen zich wel eens onveilig.