Vertrouwen ondernemers industrie opnieuw fractie positiever

De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari opnieuw een fractie positiever dan een maand eerder. Het vertrouwen ging van 3,3 in december naar 3,6 in januari, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers wat positiever waren over hun orderpositie. Het producentenvertrouwen ligt boven het langjarige gemiddelde van 1,2. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Oordeel orderpositie positiever

Ondernemers waren iets positiever over hun orderpositie. Verder was hun oordeel over de voorraden gereed product wat minder negatief. Over de verwachte productie waren producenten nagenoeg even positief als een maand eerder.Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet.Een deelindicator was echter negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

In de helft van de branches was het producentenvertrouwen in januari hoger dan een maand eerder. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief.

Bezettingsgraad nagenoeg gelijk

De benutting van machines en installaties in de industrie kwam bij aanvang van het eerste kwartaal van 2023 uit op 82,6%. Dat was een kwartaal eerder 82,7%. Net als in het vierde kwartaal van 2022 lag de bezettingsgraad in het eerste kwartaal van 2023 lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 0,2% lager dan in november 2021. Dit is de eerste krimp jaar op jaar van de productie na februari 2021. Ten opzichte van oktober daalde de productie in november met 2%.

Producentenvertrouwen Duitsland verbetert ook

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de industrie is in januari verder verbeterd (volgens de IFO-index). Dat komt doordat ze positiever waren over hun huidige bedrijfssituatie. Ook waren Duitse producenten minder negatief over de toekomstige bedrijfssituatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was volgens Destatis in november 0,5% hoger dan een jaar eerder.