Vertrouwen consument nagenoeg gelijk gebleven in maart

De stemming onder consumenten is in maart 2021 nagenoeg hetzelfde gebleven als een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -18, tegen -19 in februari 2021.Met -18 lag het consumentenvertrouwen in maart ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumenten waren in maart iets minder negatief over de economie dan in februari. De deelindicator economisch klimaat ging van -41 naar -39. Consumenten waren over de economie in de komende twaalf maanden minder negatief, maar over de economie in de afgelopen twaalf maanden negatiever.

De koopbereidheid kwam in maart uit op -4, tegen -5 in februari. Consumenten oordeelden zowel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden als over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden hetzelfde als een maand eerder. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten iets minder ongunstig dan in februari.