Ruim de helft van kleinere ondernemers vreest einde van het jaar niet te halen

Meer dan de helft van de kleinere ondernemers kan zijn rekeningen niet op tijd betalen. Dat betekent een forse stijging ten opzichte van het laatste kwartaal van verleden jaar. Toen was 42% van de ondernemers met minder dan tien personeelsleden niet in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen. 54% van het kleinbedrijf vreest zelfs het einde van het jaar niet te halen.

Dat blijkt uit de Kleinbedrijf Index, een onderzoek onder ruim 1000 kleinere ondernemers van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met ondernemersvereniging ONL en microfinancier Qredits. “Bijna 30% van het kleinbedrijf kampt met een negatief eigen vermogen”, zegt Lex van Teeffelen, lector mkb-financiering aan de Hogeschool Utrecht. Daarmee zijn die bedrijven technisch failliet en dreigen ze met het einde van de coronacrisis in zicht alsnog te kapseizen.

Pensioenpotjes

Veertien maanden corona hebben hun sporen nagelaten”, aldus Hans Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL. “Ondernemers zijn zo langzamerhand door hun reserves heen.” En belangenorganisatie MKB-Nederland signaleert: “Al het eigen vermogen is verdampt, de schulden stapelen zich op, pensioenpotjes gaan eraan en huis en auto worden noodgedwongen verkocht.”

Door de dalende omzetten verdient inmiddels 64% van de ondernemers in het kleinbedrijf minder dan het minimumloon. Bij ruim de helft van de kleinere ondernemers is het inkomen zelfs gedaald tot onder het bijstandsniveau. Vooral startende ondernemers hebben grote moeite een aanvaardbaar inkomen te vergaren.t Van Teeffelen verwacht geen forse toename van het aantal faillissementen, maar rekent de komende tijd wel op een golf aan bedrijfsbeëindigingen

Bron FD

Originele link van het artikel: https://fd.nl/ondernemen/1381623/betalingsachterstanden-kleine-ondernemers-lopen-fors-op-i1d1caz4ZRQI