Risk & Business Magazine: Een pittig renewal-seizoen

 ‘Het belooft een pittig renewal-seizoen te worden’, stelt HDI Global’s Managing Director Sharon van Herel, in deze extra dikke 40-pagina’s tellende uitgave van Risk & Business Magazine. Een uitgave die voor een groot deel in het teken staat van de ‘harde markt’, de periodieke marktcyclus die de gemoederen in co-assurantieland na velen jaren van afwezigheid al zeker voor het derde achtereenvolgende jaar danig bezighoudt.

In maar liefst vijf (!)  artikelen wordt hieraan aandacht besteed en geven verzekeraars en makelaars afzonderlijk van elkaar hun visie op de huidige marktontwikkelingen, de manier waarop partijen daar invulling aan geven en de impact daarvan  op hun beleid, werkzaamheden en onderlinge relatie. Daarnaast laat NARIM-voorzitter Adri van der Waart zich in een verslag over het NARIM-Congres hierover uit en belichten twee advocaten de (mogelijke) juridische gevolgen van de verharding voor de relatie verzekerde -verzekerde.    

Het zal niemand vreemd in de oren klinken dat met name de standpunten van enerzijds  makelaars en klanten en anderzijds verzekeraars nogal uiteen lopen. Waar de een vindt dat premieverhogingen, dekkingsbeperkingen en -uitsluitingen en meer preventieve eisen onvermijdelijk zijn om rendabel te kunnen ondernemen,  heeft de ander daar meer dan eens een andere mening over. De klant wil natuurlijk een zo breed mogelijke dekking voor een zo laag mogelijke prijs en de verzekeraar wil zo min mogelijk risico lopen en een zo groot mogelijke kans op rendement. Op zich plausibele argumenten voor beiden.  

Dat neemt niet weg dat de verzekeringsbranche ook zoiets heeft als een maatschappelijke verantwoordelijkheid: de ‘taak’ om het voor bedrijven mede mogelijk te maken om te ondernemen door hun (financiële) bedrijfsrisico’s te kunnen laten afdekken. De wil en intentie om continu  te zoeken naar adequate verzekeringsoplossingen moet bij alle partijen voorop staan. Wat dat betreft  gloort er hoop aan de horizon, aangezien beide  ‘kampen’  in deze uitgave los van elkaar aangeven daartoe bereid te zijn en zich uitspreken om met het oog daarop de samenwerking met elkaar aan te willen gaan om risico’s zoveel mogelijke beheersbaar en verzekerbaar te maken.  Ze hebben dit jaar nog 62 dagen om de daad bij het woord te zoeken.”

Dit voorwoord van de hand van (hoofd)redacteur Jan van Stigt Thans staat in de recent verschenen editie van het Risk & Business Magazine. De gehele uitgave vindt u hier:  https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/10/RB_magazine_4_2020.pdf