Overslag Nederlandse zeehavens herstelt zich in 2021

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in 2021 met 6,4% gestegen tot 593 miljoen ton. Er werden vooral meer goederen gelost, 7,5% meer dan een jaar eerder. Het vervoerd gewicht van goederen per zeeschip vanuit Nederland bedroeg 200 miljoen ton, een stijging van 4,2%. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.


De hoeveelheid geloste goederen in Nederlandse zeehavens steeg in 2021 met 7,5% tot bijna 393 miljoen ton. Deze stijging kwam vooral doordat er meer droge bulkgoederen (+20%), zoals steenkool en ertsen, zijn gelost. In 2020 daalde deze stroom nog met hetzelfde percentage. Door onder andere het aantrekken van de Duitse staalindustrie en de hoge gasprijs steeg de aanvoer van steenkool met 40,5% tot 40 miljoen ton. Ook de overslag van geloste ertsen steeg met 25,3% tot 33 miljoen ton, vrijwel gelijk aan het niveau van 2019.


In 2021 werden 3,3% meer natte bulkgoederen gelost dan in 2020. Er werd vooral meer ruwe aardolie gelost; 92,4 miljoen ton ruwe aardolie, een stijging van 7,3% vergeleken met het niveau 2020. Daarnaast werden ook meer goederen in containers gelost. Het gewicht van deze goederen steeg met 6,8% vergeleken met een jaar eerder.

Meeste goederen uit Rusland

Van alle geloste goederen in de Nederlandse zeehavens komen de meeste goederen uit Rusland, bijna 19% in 2021. Hierbij ging het voornamelijk om ruwe aardolie en aardolieproducten. De totale goederenstroom uit Rusland is met 22,3%t toegenomen tot 74 miljoen ton. De overige landen in de top vijf van geloste goederen zijn op volgorde van gewicht: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Noorwegen en Brazilië.


Van alle landen in de top vijf nam de aanvoer van goederen in Nederland toe. Alleen vanuit het Verenigd Koninkrijk werden minder goederen aangevoerd. Vanuit dit land komen voornamelijk natte bulkgoederen.

Containerbranche Rotterdam trekt aan

In 2021 werden weer meer containers aan- en afgevoerd via de Nederlandse zeehavens. De haven van Rotterdam verwerkt 97% van deze containers en is met 15,3 miljoen TEU de grootste containerhaven van Europa. Het aantal overgeslagen containers is in Rotterdam in 2021 met 6,6% gegroeid. De havens van Antwerpen en Hamburg, twee andere belangrijke containerhavens, lieten respectievelijk een groei van 2,4% en een daling van -0,1% zien