Ondernemers in aanloop naar Prinsjesdag somber over economie

Vooruitlopend op Prinsjesdag hebben MKB-Nederland en VNO-NCW deze zomer brancheorganisaties gevraagd hoe zij naar de economie kijken. Dat is behoorlijk somber. Zo denkt de helft (50%) van de brancheorganisaties dat de economie zal verslechteren komende tijd. Slechts 8% denkt dat het beter zal worden.

Meer branches (32%) verwachten een daling in hun omzet, terwijl slechts 17% een stijging verwacht. De meeste branches zeggen dat hun winstmarges lager zijn dan normaal. Ze hebben last van hogere kosten, zoals lonen, inkoopprijzen en energiekosten. Slechts 1% kan deze gestegen kosten volledig doorberekenen aan hun klanten. Dit sluit aan bij eerder CBS-onderzoek. 

Winsten en investeringen dalen

Waar in 2022 de meerderheid van de brancheorganisaties nog stijgende winst rapporteerde, verwacht een ruime meerderheid nu een winstdaling in 2023. Ook in 2024 verwacht de helft van de branches een verdere daling van de winst en slechts 8% een stijging. Meer dan 40% van de branches denkt dat ze minder zullen investeren in de toekomst. Momenteel zijn het tekort aan personeel, regeldruk en inkoopkosten de grootste belemmeringen voor branches.

Uitkomsten

Andere uitkomsten uit het onderzoek zijn:

 • Meer negatieve beoordelingen over het economisch klimaat dan positieve: 32 vs 26%;
 • De verwachtingen voor de rest van het jaar zijn zeer somber: 50% verwacht een verslechtering, slechts 8% verbetering;
 • Er wordt door meer branches omzetdaling verwacht dan een omzetstijging: 32% vs 17%;
 • Ook in het vierde kwartaal is het percentage omzetdalers hoger: 32% vs 25%;
 • In 2024 herstellen omzetten enigszins; het percentage stijgers en dalers zijn ongeveer gelijk;
 • Ruime meerderheid branches geeft aan dat marges lager zijn dan gebruikelijk;
 • Branches hebben last van stijgende loonkosten, inkoopprijzen en energieprijzen;
 • Slechts 1% van de branches kan gestegen kosten volledig doorberekenen; driekwart kan dat zeer beperkt of niet;
 • De verslechterde marges zijn terug te zien in de winstontwikkeling;
 • Waar in 2022 de meerderheid nog stijgende winst rapporteerde, verwacht een ruime meerderheid een winstdaling in 2023;
 • Ook in 2024 zal naar verwachting de helft van de branches een verdere daling van de winst laten zien en slechts 8% een stijging;
 • Ruim 40% van de branches verwacht dat de investeringen zullen dalen;
 • Slechts 19% verwacht een stijging van de investeringen in 2023;
 • 30% noemt een tekort aan personeel de grootste belemmering, 19% wet- en regelgeving, 13% gestegen inkoopkosten, 10% personeelskosten, 8% te weinig vraag/vraaguitval, 1% tekort aan productiemiddelen.