Omzet detailhandel 14 procent hoger in eerste kwartaal

De detailhandel behaalde in het eerste kwartaal van 2022 een recordgroei van de omzet ten opzichte van een jaar eerder en zette 14% meer om. Dit komt door de omzetgroei in de non-foodsector, de omzet in de foodsector was juist lager dan een jaar geleden. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

De omzetstijging van de detailhandel in het eerste kwartaal van 2022 volgt op een daling van de omzet een jaar eerder. De prijzen namen toe; het volume (de omzet gecorrigeerd voor prijsstijgingen) nam met 10% toe.

De non-foodsector zette begin 2022 44% meer om dan in het eerste kwartaal van 2021. Niet eerder was de groei ten opzichte van een jaar eerder zo groot. In het eerste kwartaal van 2021 nam de omzet juist flink af. In die periode was er een lockdown waarin veel non-foodwinkels de deuren tijdelijk moesten sluiten. Maar ook vergeleken met de eerste kwartalen van eerdere jaren was de omzet begin 2022 hoog. Het volume nam met 39% toe ten opzichte van een jaar eerder.

91% hogere omzet bij kledingwinkels

In veel branches binnen de non-foodsector steeg de omzet sterk, maar vaak ging er een periode aan vooraf waarin de omzet juist afnam. Vooral kledingwinkels, schoenenwinkels en bouwmarkten kenden een grote omzetstijging. Kledingwinkels behaalden met een omzetgroei van 91% zelfs het hoogste omzetniveau in tien jaar. Drogisterijen lieten met 6% een relatief lage omzetgroei zien. De deuren bleven geopend tijdens de coronapandemie en de branche groeide gestaag door.

In de foodsector daalde de omzet juist met 1% ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen namen vergeleken met voorgaande kwartalen flink toe, het volume lag 5% lager. Supermarkten behaalden minder omzet, terwijl de omzet van speciaalzaken, zoals slagerijen en kaaswinkels, met 5% steeg. Zowel de omzet als het volume van de foodsector lag wel hoger dan in het begin van de jaren voorafgaand aan 2021.

In het eerste kwartaal van 2022 werden in de detailhandel 36 faillissementen uitgesproken. Dit is 22% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen er 46 faillissementen waren. Het aantal detaillisten dat failliet ging, maakten begin 2022 nog geen 10% uit van het totaal aantal faillissementen. Ongeveer een derde van de detaillisten die failliet gingen was een webwinkel.

Meer tekort aan personeel en productiemiddelen

Aan het begin van het tweede kwartaal van 2022 gaf bijna 40% van de detaillisten aan dat personeelstekort de belangrijkste belemmering is voor de bedrijfsvoering. Voor totaal ondernemend Nederland was dit 34%. Ten opzichte van het begin van het voorgaande kwartaal steeg dit percentage voor de detailhandel het meest van alle bedrijfstakken en verdubbelde ongeveer. De voorgaande vier kwartalen waren er juist relatief weinig detaillisten die personeelstekort ervoeren.

Detailhandelaren worden in de bedrijfsvoering ook vaker belemmerd door een tekort een productiemiddelen, materiaal en ruimte. Ten opzichte van begin 2022 is dit aantal meer dan verdubbeld tot 21%. Voor totaal ondernemend Nederland lag dit percentage aan het begin van het tweede kwartaal 2022 op 19 %.

Stijgende verkoopprijzen verwacht

62% van de detailhandelaren verwacht dat verkoopprijzen de komende drie maanden toenemen, 2% verwacht een prijsafname. Per saldo is dit hoger dan een kwartaal eerder, toen 40 procent een stijging voorzag en 4% een daling.Daarnaast verwachten meer detailhandelaren dat de omzet in het tweede kwartaal zal toenemen. 46% verwacht een toename, 7% een afname en het 48% verwacht een gelijkblijvende omzet.