Motorvoertuigen reden zeven procent meer in 2022

Nederlandse motorvoertuigen (exclusief motor- en bromfietsen) reden in 2022 in totaal 143,8 miljard kilometer in binnen- en buitenland. Dat is 7,0% meer dan in 2021, maar minder dan in 2019, het jaar voorafgaand aan de coronapandemie. Toen legden Nederlandse motorvoertuigen 150,1 miljard kilometer af. Er waren in 2022 2,9% meer Nederlandse motorvoertuigen in gebruik dan in 2019. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De kilometers afgelegd door bussen en personenauto’s namen het sterkst toe; deze reden respectievelijk 8,6 en 8,4% meer dan in 2021. Ondanks deze toename reden personenauto’s en bussen nog altijd minder dan voor de pandemie. Met bestelauto’s en zware vrachtvoertuigen werd, net als in 2021, meer gereden dan in 2019.Nederlandse personenauto’s reden gezamenlijk 114,3 miljard kilometer, goed voor 79% van alle afgelegde kilometers. Een Nederlandse personenauto reed in 2022 gemiddeld 12.000 kilometer; in 2019 was dat nog 13,100 kilometer.

Sterkste groei autokilometers bij stekkerauto’s

Met personenauto’s op naam van particulieren werd 6,4% meer gereden dan in 2021. Bij personenauto’s op naam van bedrijven was de toename sterker: 16,9%. In beide groepen was een sterke toename te zien van de kilometers afgelegd door stekkerauto’s (volledig elektrisch en plug-in hybride). Er werd in totaal 55,7% meer gereden door stekkerauto’s in 2022 dan in 2021, mede doordat het aantal stekkerauto’s sterk toenam. Stekkerauto’s legden in 2022 8,2% van alle autokilometers af. Bij nieuwe voertuigen (jonger dan 1 jaar) werd 29,4% van alle kilometers afgelegd door een stekkerauto.

Nederlandse personenauto’s reden in 2022 meer in eigen land dan een jaar eerder (+4,1%), maar vooral ook fors meer in het buitenland (+42,8%. Het grensverkeer nam toe en men maakte meer kilometers met de auto op reis in het buitenland.

Flinke inhaalslag touringcarkilometers

Nederlandse bussen reden in 2022 in totaal 544 miljoen kilometer. Lijndienstbussen legden daarvan 403 miljoen kilometer af, en touringcars ruim 141 miljoen kilometer. Lijndienstbussen reden in 2022 4,9% minder dan in 2021. Bij touringcars daarentegen namen de kilometers met 82,8% toe. Hiermee is het aantal touringcarkilometers echter nog altijd lager dan voor de coronapandemie. Tijdens de pandemie namen bij alle voertuigsoorten de afgelegde kilometers af, maar nergens in verhouding zo sterk als bij de touringcars.

Omdat touringcars een heel klein deel van het Nederlandse wagenpark vormen, hadden hun afgelegde kilometers – ondanks de sterke toename – nog altijd slechts een aandeel van 0,1% van de kilometers die alle Nederlandse motorvoertuigen gezamenlijk aflegden.