Economisch beeld wat positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS,  een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur was in april wat positiever dan in maart, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van april presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Consumenten waren in april 2022 voor de zevende maand op rij negatiever dan in de maand ervoor. Het consumentenvertrouwen bereikte een dieptepunt en lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten verbeterde in april en lag ruim boven het langjarig gemiddelde.

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

In februari 2022 hebben consumenten 13,8% meer besteed dan in februari 2021. Ze gaven vooral meer uit aan duurzame goederen en diensten. In vergelijking met februari 2020 besteedden consumenten 0,4% meer in februari 2022.

In februari 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,0 procent groter dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in woningen en gebouwen waren hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van februari 2020 lagen de investeringen 2,5% lager.

Het volume van de goederenexport was in februari 2,8% groter dan in februari 2021. Een maand eerder groeide de export met 3,3%. Er werden in februari vooral meer metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd dan een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 10,2% hoger dan in februari 2021. Een maand eerder kwam de groei uit op 7,4%.

Meer faillissementen in maart

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is in maart met 7 bedrijven toegenomen. Het aantal uitgesproken faillissementen is echter laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.Bestaande koopwoningen waren in maart 19,5% duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging is opnieuw wat kleiner dan een maand eerder.

Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2021 in totaal ongeveer 3,5 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,2% minder dan een kwartaal eerder.In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 14.000 per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in maart 2022 op 327.000. Dat is 3,3% van de beroepsbevolking.

Eind december stonden er 387.000 vacatures open, 16.000 meer dan aan het einde van het derde kwartaal. Hiermee is de toename minder sterk dan in de drie kwartalen ervoor, maar wordt wel weer het record van het vorige kwartaal (372.000) overtroffen.De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het vierde kwartaal 2021 met 4,8% in vergelijking met een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de omzet met 14,5%.

 

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2021 met 1,0% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei in het vierde kwartaal is vooral te danken aan een stijging van de consumptie door de overheid, de investeringen en het handelssaldo.De groei in het vierde kwartaal 2021 ten opzichte van het vierde kwartaal 2020 kwam uit op 6,5%. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het voorlopige groeicijfer voor het jaar 2021 bekend. Het bbp is vorig jaar met 5,0% gegroeid.