Economisch beeld verbetert

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van de CBS, een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur, CBS is in oktober opnieuw verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van medio oktober presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Het producentenvertrouwen was in september positiever dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen was een fractie minder negatief dan in augustus. Beide vertrouwensindicatoren lagen boven het langjarige gemiddelde.

Consumptie huishoudens, investeringen en uitvoer groeien

Het volume van de goederenexport was in augustus 5,0% groter dan in augustus 2020. Er zijn vooral meer machines, chemische en metaalproducten geëxporteerd. Ten opzichte van augustus 2019 lag de export 1,7% hoger.

In juli 2021 hebben consumenten 4,8% meer besteed dan in juli 2020. De stijging is minder groot dan in mei en juni, toen de consumptie met respectievelijk 11,0 en 6,7% groeide. Dat komt doordat de consumptie in mei en juni van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. Wel kwam voor het eerst na het uitbreken van de coronacrisis de consumptie weer boven het niveau uit van voor de crisis. In juli 2021 besteedden consumenten 2,1% meer dan in juli 2019.

In juli 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,2% groter dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in woningen en gebouwen waren hoger. In infrastructuur en personenauto’s is echter minder geïnvesteerd. Ten opzichte van juli 2019 lagen de investeringen ongeveer 1% hoger.

Productie industrie groeit met bijna 10% in augustus

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 9,8% hoger dan in augustus 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 13,7%. Ten opzichte van juli 2019 bedroeg de groei ongeveer 6%.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gestegen. Er zijn in september 18 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus. Het aantal uitgesproken faillissementen lag niettemin onverminderd op een laag niveau.

Prijsstijging koopwoningen loopt verder op

Bestaande koopwoningen waren in augustus 17,8% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na september 2000. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok daarna steeds verder aan. Het aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal lag, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 1,1% hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. In totaal werkten werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal ruim 3,4 miljard uur.

In augustus waren 301.000 mensen werkloos. Drie maanden eerder, in mei, waren er 309.000 werklozen. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden derhalve af met gemiddeld 3 duizend per maand. Het werkloosheidspercentage kwam in augustus uit op 3,2%.Eind juni 2021 stonden er 327.000 vacatures open, 82.000 meer dan aan het eind van het eerste kwartaal. Sinds het begin van de meting in 1997 is er kwartaal op kwartaal nooit zo’n grote toename geweest.

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het tweede kwartaal 2021 met 3,0% in vergelijking met een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de omzet met 20,1%.

Bbp groeit met 3,8 procent in tweede kwartaal 2021

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2021 met 3,8% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens en het handelssaldo. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 was de omvang van het bbp 10,4% groter.