Drie van de vijf internationale ondernemers ervaart groeiende handelsbarrières door Corona; bijna de helft draait minder omzet

De coronacrisis raakt ook Nederlandse ondernemers in het buitenland inmiddels midscheeps, zo blijkt uit nieuw onderzoek van NLinBusiness onder internationaal opererende Nederlandse (mkb-) bedrijven. 60% ervaart groeiende handelsbarrières. Ook verwachten de onderzochte bedrijven bijna de helft minder omzet te draaien in 2020. ‘Voor Nederland is dit extra zuur, omdat we als open economie juist sterk afhankelijk zijn van internationale handel. We moeten er alles aan doen om bestaande netwerken in stand te houden ondanks de weerbarstige marktomstandigheden. Dat is essentieel voor onze concurrentiepositie op die markten op langere termijn,’ aldus Edo Offerhaus, directeur van NLinBusiness.

Hans de Boer, voorzitter van de Raad van Toezicht van NLinBusiness en voorzitter VNO-NCW: “Dit onderzoek bevestigt de signalen die we al langere tijd hor en. Een op de drie Nederlandse ondernemers in het buitenland loopt tegen meer exportbarrières op dan lokale bedrijven. 40% van hen ervaart obstakels om gebruik te maken van lokale steunmaatregelingen. Dit is precies de reden dat we er met minister Kaag (BHOS) via een speciale Actieagenda hard aan werken om binnen en buiten de EU protectionisme tegen te gaan. Uiteindelijk worden alle landen daar namelijk slechter van en zeker Nederland dat voor zo’n groot deel van zijn welvaart afhankelijk is van handel.”

 Wegvallen klanten

De verwachte schade door de coronacrisis wordt volgens de ondernemers die meewerkten aan het onderzoek vooral veroorzaakt door het wegvallen van klanten en orders (73%), cash flow problemen (43%) en verstoringen in de supply-chain (27%). Nederlandse ondernemers die vanuit een buitenlandse markt im- of exporteren hebben in 60% van de gevallen te maken met (zware) handelsbarrières. Dit geldt zowel binnen als buiten de EU.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: “Kleinere ondernemers die internationaal actief zijn verwachten tot wel 60% omzetverlies door de coronacrisis. In de vorige crisis hebben we gezien dat juist bedrijven die internationaal actief kunnen blijven en netwerken in stand weten te houden, weerbaarder zijn en sneller de draad weer kunnen oppakken en dus kunnen zorgen voor herstel van de economie. Daarom zullen wij met NLinBusiness, het postennetwerk van Buitenlandse Zaken en als ondernemers onderling er alles aan doen om deze bedrijven te blijven ondersteunen bij problemen.  Dit is een direct belang voor alle Nederlanders, aangezien bijna 2,5 miljoen banen samenhangen met onze export en de internationale handel.”