Beschikbaar inkomen huishoudens één procent hoger in tweede kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 1,0% hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en meer banen. De hypotheekschuld groeide met 10,6 miljard euro naar 804,3 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het tweede kwartaal van 2021. De totale beloning van werknemers groeide met 6,5%. Het aantal banen was 4,4% hoger en het aantal gewerkte uren groeide met 4,3%. De cao-loonstijging kwam op 2,9% uit. Het gemengd inkomen lag 9,3% hoger. De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 4,0%. Er zijn vooral meer AOW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitgekeerd. Huishoudens betaalden 6,5% meer belastingen en sociale premies.Om tot het reëel beschikbaar inkomen te komen, wordt het netto beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Hypotheekschuld neemt toe, schuldquote daalt

In het tweede kwartaal van 2022 nam de hypotheekschuld toe met 10,6 miljard euro vergeleken met een kwartaal eerder. Doordat de economie harder groeide dan de woninghypotheekschuld, nam de hypotheekschuld als percentage van het bbp af; van 90,2% in het eerste kwartaal van 2022 naar 89,4% in het tweede kwartaal van 2022. Dit is het laagste niveau na het eerste kwartaal van 2004.