Beschikbaar inkomen huishoudens 1,0 procent hoger in derde kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het derde kwartaal van dit jaar 1,0% hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen. De hypotheekschuld groeide met 3,4 miljard euro ten opzichte van een kwartaal eerder, naar 823,4 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het derde kwartaal van 2022. De totale beloning van werknemers groeide met 7,2%. Het aantal banen groeide met 1,0%, terwijl de cao-lonen 6,3% hoger waren. Het gemengd inkomen lag 6,4% hoger. Vooral in de horeca, gezondheidszorg, akkerbouw en tuinbouw nam het inkomen van zelfstandigen toe.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 10,3%. Dat komt vooral doordat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat per 1 januari 2023 met ruim 10 procent toenam. Daarnaast stegen de uitkeringen ook sterk door indexatie van pensioenen. Huishoudens betaalden 9,2 % meer belastingen en sociale premies.

Hypotheekschuld neemt toe, schuldquote daalt

In het derde kwartaal van 2023 nam de woninghypotheekschuld toe met 3,4 miljard euro vergeleken met een kwartaal eerder. De hypotheekschuld loopt minder sterk op dan vorig jaar doordat de huizenprijzen al drie kwartalen op rij lager lagen dan een jaar eerder en er minder woningen worden verkocht. Doordat de economie nominaal harder groeide, nam de hypotheekschuld als percentage van het bbp af; van 81,8% in het tweede kwartaal van 2023 naar 80,9% in het derde kwartaal van 2023. Dit is het laagste niveau na het tweede kwartaal van 2002.