ZZP’er steeds beter verzekerd tegen aansprakelijkheidsrisico’s

 

Bijna zeven van de tien ZZP-ers (69%) heeft zijn aansprakelijkheidsrisico’s afgedekt via een verzekering. Een groot deel van deze groep beschikt zelfs over zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Het aantal ZZP’ers dat over beide verzekeringen beschikt, is ten opzichte van drie jaar geleden met maar liefst 55% procent toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 744 ZZP’ers in samenwerking met Centraal Beheer. Maar liefst 46%van de ZZP’ers is verzekerd voor zowel bedrijfs- als beroepsaansprakelijkheden. In 2014 bedroeg dit aantal nog slechts 30%. Bijna een van de drie ZZP-ers heeft geen van beide aansprakelijkheidspolissen; 21% heeft alleen een AVB afgesloten en slechts 2% alleen een BAV. ZZP-ers beschikken vaker over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (67%) dan over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (48%).

In een reactie op de uitkomsten van het onderzoek, zegt Marc Bijwaard van Centraal Beheer: Een aansprakelijkheidsverzekering die je privé hebt afgesloten dekt geen zakelijke risico’s. Maar niet iedereen is zich hiervan bewust. ZZP-ers hebben zich de laatste tijd zo te zien goed geïnformeerd over hun aansprakelijkheden. En verzekeren deze steeds beter. Ook opdrachtgevers zien dit vaak als een voordeel.”

Koopredenen

De voornaamste reden voor ZZP-ers zich niet te verzekeren tegen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheden zijn de (hoge)kosten: 43% vindt van de AVB en 37% van de BAV. Ook geven veel respondenten aan het risico om aansprakelijk gesteld te worden op een andere manier te hebben gedekt. Bijvoorbeeld via een buffer of een partner (22% resp. 16%).  Verder zegt een deel van de ZZP-ers geen middelen beschikbaar te hebben om de verzekeringen af te sluiten (13% voor beide polissen). Als andere redenen worden genoemd een gebrek aan flexibiliteit (7% resp. 3%), de hoogte van de uitkering (6% resp. 2%), duur van de uitkering en slechte ervaringen bij familie of vrienden (beide 1% resp. 2%).

ZZP-ers met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) zijn in de meeste gevallen (78%) werkzaam in de sector bouw en installatie. Naast bouw en installatie werken ZZP-ers die verzekerd zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid ook veel in de sectoren medisch en zorg (70%), zakelijke dienstverlening (55%), ICT en internet (54%) en techniek (50%). ZZP-ers die beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) zijn veelal werkzaam in de sectoren ICT en internet (83%), techniek (75%), zakelijke dienstverlening (71%), medisch en zorg  (70%)  en onderwijs, opleidingen (62%).