Zurich Benelux breidt collectieve ongevallenverzekering uit met Trauma Hulplijn voor werkgevers en werknemers

Zurich Benelux heeft als eerste en tot dusver enige verzekeraar in ons land de dekking van zijn collectieve ongevallenverzekering uitgebreid met een Trauma Hulplijn voor werkgevers en werknemers. Verzekerde bedrijven, hun medewerkers en (familieleden/nabestaanden van) slachtoffers kunnen na een (arbeids)ongeval of andere traumatiserende gebeurtenis 24/7 desgewenst een beroep doen op professionele psychologische hulp en andere vormen van ondersteuning.

“Wij denken hiermee in een enorme latente behoefte te voorzien bij alle betrokkenen en zien hierin behalve voor ons zelf ook voor makelaars een mogelijkheid om meerwaarde te kunnen bieden en zich te kunnen onderscheiden binnen de markt”, zegt Gerard Wallis de Vries, de ervaren verzekeringsman die sinds 1 juli jl. bij Zurich Benelux werkzaam is als Underwriter Accident & Health en gezien kan worden als de geestelijk vader van de ‘Zurich Trauma Hulplijn’.

Over het hoe en waarom van de dekkingsuitbreiding zegt hij:  “Ik heb in het verleden ervaren hoe HR-managers worstelen met de gevolgen van een ongeval van één van hun medewerkers en hoe cruciaal een goede opvang van slachtoffers is. Als het mis gaat, kan het zelfs leiden tot een rechtszaak en daar zit niemand op te wachten. Een arbeidsongeval, plotseling overlijden van een collega of een verkeersongeval betekent voor vrijwel iedere werknemer een schokkende ervaring. Onderzoek wijst uit dat de manier waarop een organisatie omgaat met de nasleep van een traumatisch incident, diepgaande effecten heeft. Het is niet alleen van invloed op het herstel van de betrokken medewerker(s), maar ook op collega’s, de productiviteit en de betrokkenheid ten aanzien van de organisatie in de toekomst.”

24/7 hulp

Wat houdt de ‘Zurich Trauma Hulplijn’ precies in? Wallis de Vries licht toe: “Werkgevers, werknemers, slachtoffers en/of hun familieleden/nabestaanden kunnen zeven dagen per week en 24 uur per dag de Trauma Hulplijn bellen voor vragen en ondersteuning, dus ook buiten kantoortijden en in het weekend. Zij worden te woord gestaan door professionele hulpverleners van een bekende wereldwijd opererende alarmcentrale. Zij bieden bellers in de eerste plaats het zo belangrijke en vaak onderschatte luisterend oor aan, beantwoorden allerlei vragen van praktische aard, helpen hen desgewenst verder op weg en brengen hen zo nodig in contact met ervaren psychologen.”

Voor dat laatste staan onder meer ervaren specialisten van een gespecialiseerde trauma-instituut tot zijn of haar beschikking. Voor verzekerden is de Zurich Trauma Hulplijn kosteloos en is traumahulp meeverzekerd tot een bedrag van 7.500 euro in geval van een verzekerd voorval.  “Het ontzorgt eenieder enorm. We hebben vóór de start deze nieuwe hulpverlening voorgelegd aan zowel HR-managers van verzekerde bedrijven als aan enkele van de met ons samenwerkende intermediairs. Het initiatief is enthousiast ontvangen. Tekenend was de rode draad in de reacties. Velen vonden het zo’n logische aanvulling op de bestaande polisdekkingen dat zij zich oprecht afvroegen ‘waarom het er nog niet eerder was’.”

In de later deze maand verschijnende nieuwe editie van het Risk & Business magazine staat een uitgebreid interview met Gerard Wallis de Vries.