ZorgDomein borgt publiek belang

 Zorgplatform ZorgDomein voert veranderingen door om samenwerking in de zorg te verbeteren en zo digitalisering te versnellen. Coöperatieve Rabobank neemt een groot aandeel, waarmee ZorgDomein volledig in Nederlandse handen komt. Het bedrijf volgt 7 leidende principes in bedrijfsvoering en Pauline Meurs wordt onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ook integreert ZorgDomein een Raad van Advies in haar beslissingsprocessen.   

Met 14 miljoen verwijzingen voor patiënten naar eerste-, tweede- en derdelijns zorg heeft ZorgDomein een sleutelfunctie in de zorg. Ruim 80.000 zorgverleners, waaronder bijna alle huisartsen en ziekenhuizen, maken dagelijks gebruik van de verwijs- en communicatiemogelijkheden van het zorgplatform.

Oprichter Walter Balestra: “Gezien onze centrale positie heeft elke innovatie forse gevolgen voor de zorg. Hierbij past een organisatie met een meer publiek ingebedde governance die in constante dialoog staat met het veld. ZorgDomein voert daarom veranderingen door in zowel het eigendom als de governance. Immers: met grootte komt verantwoordelijkheid.”  

Dick Gorris, CEO ZorgDomein: “Wij willen de komende jaren de digitalisering van de zorg helpen versnellen en best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar maken. Bijvoorbeeld door bij het verwijzen beslisinformatie toe te voegen om de patiënt beter op de juiste plaats in zorg te krijgen of patiënten in staat te stellen zelf hun zorgaanbieder te kiezen. Hiervoor is het noodzakelijk dat samenwerking in de zorg verbetert. Met deze bestuurlijke veranderingen stellen wij ons verder open voor dialoog met alle spelers in de zorg.”