Ziekte belangrijkste oorzaak arbeidsongeschiktheid zzp’ers; 1 op 3 zzp’ers niet verzekerd  

 

30% van de arbeidsongeschikte zzp’ers kan niet werken door een (tijdelijke) ziekte. Daarnaast zijn psychische klachten (26%), zoals een burn-out, en medische klachten (ongevallen 25% en een chronische ziekte 14%) redenen van arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 744 zzp’ers in samenwerking met Centraal Beheer. Een andere uitkomst uit het onderzoek is dat bijna een derde van de zzp’ers op het moment van arbeidsongeschiktheid hier niet voor verzekerd was.

“Arbeidsongeschiktheid is een onderwerp dat zelfstandig ondernemers liever wegstoppen. En afdoen met de misvatting ‘dat overkomt mij niet zo snel’. Maar een ongeluk zit écht in een klein hoekje, ook voor zzp’ers,” aldus Centraal Beheer.

 Penetratiegraad en tevredenheid

Momenteel beschikt 41% van de zzp’ers over een AOV. Gemiddeld zijn zij bereid 275 euro per maand voor de verzekering te betalen. Hiervoor verwachten zij 57% van hun huidige bruto jaaromzet als uitkering te ontvangen. ZZP’er die niet over een AOV beschikken zijn bereid een stuk minder voor de verzekering te betalen, namelijk 122 euro per maand. Voor dit bedrag hebben zij bijna dezelfde uitkeringsverwachtingen. Zo verwachten zij bij arbeidsongeschiktheid 52% van hun huidige bruto jaaromzet uitgekeerd te krijgen.

Van de zzp’ers die tijdens arbeidsongeschiktheid verzekerd waren, beschikte ongeveer de helft (51%) over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ook was een deel (14%) op het moment van arbeidsongeschiktheid nog in loondienst en was 7% WIA-verzekerd. Ruim een kwart (28%0 van de respondenten was niet verzekerd. ZZP’ers die AOV-verzekerd waren zijn zeer tevreden over de oplossingen die de verzekering hen bood: gemiddeld beoordelen zij hun AOV met een 7,8.