Zakelijke verzekeringspremies stijgen wereldwijd voor het eerst in vijf jaar; in Continentaal Europa geldt dat alleen voor property

In het vierde kwartaal van 2017 zijn de premies voor zakelijke verzekeringen wereldwijd gestegen met gemiddeld 0,8% tegen een afname met 1,3% in het kwartaal daarvoor. Dat is de eerste stijging sinds het eerste kwartaal van 2013, zo blijkt uit Marsh’s Global Insurance Market Index. Zowel regionaal als per branche zijn er grote verschillen. In Australië bedroeg de gemiddelde premiestijging 10,4%, in Latijns-Amerika 3% en in het Verenigd Koninkrijk 0,9%. Daarentegen daalden de premies in Continentaal Europa (min 3,2%), Azië en de VS (beide min 0,6%) voor het 19e kwartaal op rij.

De aanjager voor de mondiale premieverhoging wordt gevormd door de property-sector, die in 2017 werd geconfronteerd met een extreem hoge schadelast door de orkanen Harvey, Irma en Maria en andere natuurrampen. Wereldwijd stegen de property-premies met 3,2%, na een afname met 2,4%, 2,8% en 3,6% in de drie kwartalen ervoor, terwijl ook in de FinPro-lines de premies stegen: met gemiddeld 0,1% na een daling in de drie kwartalen ervoor met 1,4% 2,2% en 2,6%. De casualty-premies daarentegen daalden voor het 19e kwartaal op rij: nu met 1,5% en met 1,7% in zowel Q2 als Q3 en met 0,6% in Q1.

Regionale verschillen

Na 19 kwartalen op rij met een daling van de gemiddelde Property-premie werd in Continentaal Europa in Q4 2017 voor het eerst een gemiddelde premieverhoging gerealiseerd: met 0,3%. In de drie voorafgaande kwartalen daalde premie met resp. 3,2%, 1,9% en 5,3%. De Casualty-premies liepen gemiddeld met1,5% verder terug (was 3,6%, 3,1% en 4,8%) en de premies in de FinPro-lines met 3,7% (was min 1,5%, 1,9% en 2,5%)

VS: Voor het eerst sinds Q4 2014 stegen de Property-premies gemiddeld met 3,6%, terwijl in het kwartaal daarvoor de premies nog met 3,8% afnamen. In de FinPro-lines daalde de premies voor het 9e kwartaal op rij: met 1,7% (was min 2,7%) en in de Casualty-tekening voor het derde kwartaal op rij: met 2,8%) min 2,4%). Voor het eerst in vier kwartalen stegen de premies voor cyberverzekeringen: gemiddeld met 0,6%.,

UK: In het Verenigd Koninkrijk stegen de premies in alle drie segmenten. De grootste stijging deed zich voor bij Property (+ 1,1%, was – 4,1%), gevolgd door de Casualty-premies (+ 0,8%, – 0,9%) en de Financial & Professional Lines (+ 0,7%, – 2,5%).

Latijns-Amerika: ook in Latijns-Amerika stegen de premies in alle sectoren.  Bij Casualty was dat voor het zesde kwartaal op rij: met 3,3% (+ 5,1%), maar bij Property voor het eerst sinds Q1 2012: met 3,1% (- 3,9%). De premies voor de Finpro-lines stegen voor het tweede kwartaal op rij: + 0,6% (+ 1,1%).

Azië: in Azië was er alleen sprake van een gemiddelde premietoename bij Property-polissen zij het licht: + 0,1% (m- 0,7%), de eerste toename in drie jaar. De Casualty-premies namen voor het vierde jaar op rij af: met 1,3% (- 4,2%) en de premies voor FinPro-verzekeringen zelfs voor het zesde jaar op rij: met 2,9% (- 3,0%).

Australië: De premies stegen in alle sectoren voor het vierde kwartaal op rij (Property), of zelfs voor de vijfde (Casualty) of zesde kwartaal op rij (FinPro). De Property-premies stegen met 9,5% (was +7,5%), de Casualty-premies 6,4% (+ 4,8%) en de FinPro-premies met zelfs 15% (+ 12,5%).