Zakelijke verzekeringspremies stijgen wereldwijd voor het derde kwartaal op rij; verdere premieverlaging in Continentaal Europa  

 

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd voor het derde kwartaal op rij gestegen; dit keer met gemiddeld 1,2% terwijl de gemiddelde groei in de twee vorige kwartalen 0,9% resp. 0,8% bedroeg. De premiegroei is vooral toe te schrijven aan de branches zakelijke brandverzekeringen en de FinPro-lines, zo blijkt uit de meest recente Global Insurance Market Index van de internationale makelaar Marsh.  In de daaraan voorafgaande 4,5 jaar daalden de gemiddelde verzekeringspremies wereldwijd elk kwartaal, variërend van 0,4% tot 5%.

.Er zijn wel sterke regionale verschillen en ook per branche. De premies voor property-verzekeringen stegen opnieuw, dit keer met 2,3% (in voorgaande kwartalen met 2,7% en 3,2%) vooral door toedoen van de gigantische schadelast als gevolg de grote natuurrampen in 2017. De premies voor de financial & professional lines lieten voor het tweede kwartaal op rij een gemiddelde stijging zien: met 3,3 % (+ 1,8% in Q2). Daar staat wereldwijd een daling tegenover van de gemiddeld Casualty (ongevallen)premies met 1,4%, waarvan ook in de drie voorgaande kwartalen sprake was (min 1,7%, min 1,5% en min 1,7%).

Continentaal Europa

Regionaal zijn er grote verschillen te constateren, zo toont Marsh’s Global Insurance Market Index aan. In Continentaal Europa loopt het gemiddelde premieniveau het sterkst terug: met 1,5% (was in vorige kwartalen resp. min 0,8%, min 1,1% en min 3,1%. De afname was het grootste in de Finpro-lines (2,2%), gevolgd door Casualty (min 1,4%) en Property (min 1,3%). Ook in Azië blijft het gemiddelde premieniveau afnemen: met 0,4% (was min 1,8%), min 0,6%) en 0,6%). De gemiddelde premieafname was in alle branches ongeveer gelijk.

In Australië ging de gemiddelde premie voor zakelijke verzekeringen voor het derde kwartaal op rij omhoog met dubbele cijfers: + 13,7% (was 11,6%, 10,4% en 8,1%). Voor de premies voor FinPro-verzekeringen stegen explosief: met bijna een kwart (+ 23,3%). Voor Property-verzekeringen moest Down Under gemiddeld 12,5% meer betaald worden dan in Q1 en voor ongevallenverzekeringen 5,7%). In Groot-Brittannië groeide het gemiddelde premieniveau met 0,8% (was + 0,2%, + 0,9%) en min 2,7%). In de branche financial & professional lines was er sprake van een gemiddelde premietoename met 5%, terwijl in de branches Property (min 1,4%) en Casualty (min 2,2) het gemiddeld premiebedrag omlaag ging.

Na drie kwartalen van premiedaling (met 0,5%, 0,6% en 2,9%) stabiliseerde in de VS het gemiddelde premieniveau. Het gemiddelde premiebedrag voor brandverzekeringen (+ 3%) en voor FinPro-verzekeringen (+ 0,9%) steeg, terwijl dat voor Casualty-verzekeringen met 2,4% afname. Ook de premies voor cyberzekeringen gingen met gemiddeld 2,1% omhoog. In Latijns Amerika gingen de premies overall voor het derde kwartaal op rij omhoog: nu net 0,3% en daarvoor met 0,8& en 3,0%. De FinPro-premies stegen gemiddeld het hardst (+ 3,2) en die voor ongevallenverzekeringen met 1,6%.  Daarentegen hoefden bedrijven brandverzekeringen gemiddeld 0,6% minder premie te betalen.