WTW is voornemens meer te investeren in organische en anorganische groei na afketsen deal van 30 miljard dollar met Aon

Makelaar Willis Towers Watson (WTW) heeft zijn  share buyback-programma met $ 1 miljard verhoogd na het afblazen van de fusiedeal van $ 30 miljard met Aon, en is van plan om zijn “investeringen in organische en anorganische groeimogelijkheden” de komende jaren op te voeren.

WTW  zal conform de vorig jaar maart opgestelde voorwaarden van de deal naar verwachting een beëindigingsvergoeding van $1 miljard ontvangen van Aon. De deal van $ 3,57 miljard om bepaalde activiteiten c.q. bedrijfsonderdelen te verkopen aan Arthur J Gallagher is nu echter geannuleerd.

 De raad van bestuur van Willis heeft ingestemd met een verhoging van $1 miljard van het bestaande share buyback-programma, waarbij nog ongeveer $500 miljoen resteert van de huidige terugkoopbevoegdheid voor onbepaalde duur. De onderneming is van plan om in 2021 en 2022 gebruik te maken van haar machtiging tot het inkopen van eigen aandelen, en verklaarde dat zij dit zou doen “op basis van vele factoren, waaronder markt- en economische omstandigheden, toepasselijke wettelijke vereisten en andere zakelijke overwegingen”. Het programma voor de inkoop van eigen aandelen heeft geen einddatum en kan op elk moment worden opgeschort of stopgezet, aldus het bedrijf.

Willis Towers Watson verwacht ook het aanzienlijke kapitaal dat wordt gegenereerd door de inkomsten uit operationele en niet-operationele activiteiten te gebruiken om, onder andere, de investeringen in organische en anorganische groeimogelijkheden in de komende drie jaar te verhogen. De makelaar kondigt verder aan beleggers op 9 september te updaten over andere “belangrijke strategische zaken”.

Jeroen Everling: “Ons CRB-team is veerkrachtig en blijft zich richten op het bedienen van onze klanten, het ontwikkelen van de beste oplossingen en het uitdagen van de markt. Onze focus blijft gericht op onze collega’s en klanten. We kijken ernaar uit om onze zeer gewaardeerde relaties met stakeholders voort te zetten.”