Wim Heeres (Adfiz): Grote zorgen om verschraling aanbod; sommige bedrijfstakken zijn al praktisch onverzekerbaar

“Aandacht, voor de klant. Dat wens ik ons als sector. Dat we veel minder met onszelf bezig hoeven zijn in 2018. En dat we ons de tijd en ruimte gunnen om al onze aandacht aan de klant te geven. Met hulp van de wetgever, toezichthouder en consumentenorganisaties. Want aandacht, oprechte aandacht, dat is 100% klantbelang.” Die woorden sprak Adfiz-voorzitter Wim Heeres in zijn rede tijdens de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van zijn organisatie.

Hij wees op enkele voorbeelden waardoor adviseurs dagelijks van hun  klantenwerk worden afgehouden, zoals de implementatie van nieuwe  regels voor IDD, MIFID, PRIIPS en AVG, wettelijke afvinklijsten en wettelijke documentatie die niemand leest  en ligt zoveel nadruk op de driejaarlijkse herexamens op basisniveau dat echt specialiseren in verdomhoekje terecht is gekomen. “Nu stelt het ministerie voor om als koploper in Europa bij nieuwe Europese regelgeving in te zetten op harmonisatie. Dat lijkt me verstandig, dat is immers ook het gehele idee van Europese samenwerking. En wat schetst onze verbazing? Om 5 voor 12 komt onze toezichthouder in de lucht. Of we niet toch een paar stappen verder moeten gaan. Door ook iedere consument die er niet om vraagt, verplicht nog extra te onderrichten over een slechts een beperkt deel van de totale kosten.”

Fiscale aftrekbaarheid advieskosten

Heeres vertelde als diepgewortelde hoop te hebben dat in 2018 eindelijk serieus in gesprek te kunnen gaan over de fiscale aftrekbaarheid van advieskosten. “Keer op keer blijkt financieel advies onmisbaar om mensen in beweging te brengen. En te houden. Los van alle andere voordelen die advies een klant opleveren, zou juist dít gegeven reden genoeg moeten zijn om advies fiscaal voordeliger te behandelen. Zodat we als samenleving onderstrepen hoe belangrijk advies is. Als laatste zou ik mij kunnen voorstellen dat de overheid besluit de assurantiebelasting weer terug te brengen rot een niveau wat in heel Europa gebruikelijk is, ik denk aan een 7%.”

Ongevraagde transparanie

Heeres noemde daarnaast ongevraagde transparantie een heilloos idee. Daarvoor voerde hij maar liefst acht argumenten aan:

  1. er is geen probleem dat hiermee opgelost moet worden.
  2. het verstoort de verhoudingen in een prima functionerende markt.
  3. iedere klant die het iets interesseert krijgt de informatie al, en
  4. de rest wil gewoon eindprijzen kunnen vergelijken.
  5. in plaats daarvan krijgen we een race to the bottom die de dienstverlening zal uithollen, en
  6. dat wordt nog versterkt doordat iedere solidariteit uit het systeem gesloopt wordt.
  7. het staat haaks op alle inzichten uit gedragswetenschap, en
  8. het is goldplating die het vestigingsklimaat in Nederland verslechtert

“Kortom, het werkt niet, het lost niets op, en het veroorzaakt wél nieuwe problemen. En de hoogste rekening, die komt bij de kwetsbare groepen consumenten te liggen.Ik kan me oprecht niet voorstellen dat er één verzekeraar hier in de zaal zit die, én de waarde van advies onderstreept, én werkelijk achter dit plan staat. Aan zulk beleid kunnen wij niet meewerken. En daarmee basta.”

Samenwerking in keten

Voilgens Heeres leidt deze discussie de aandacht af van waar de klant wél beter van wordt. | Van goede, nuttige, waardecreërende samenwerking in de keten bijvoorbeeld! De tijd is er weer rijp voor als ik het landschap zo eens overzie Steeds meer verzekeraars ontdekken namelijk hoe goedkoop en effectief het intermediair werkt. En bijna alle verzekeraars onderkennen dat ze samen met de adviseur veel betere klanten en risicobeheersing hebben dan rechtstreeks. Menig verzekeraar heeft bovendien de laatste twee maanden bij Adfiz aangeklopt om te kijken hoe samenwerkingsvoorwaarden verbeterd kunnen worden en ik ervaar een grote bereidheid om veel efficiënter samen te werken via Aplaza. Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd, maar op dit fundament moet iets moois kunnen ontstaan. En daar gaan we in 2018 veel tijd en energie in steken. Immers, alles wat je aandacht geeft groeit.”

Verschraling aanbod

Veel leden worstelen volgens Heeres met de verschraling van het aanbod. “Risico’s concentreren zich bij slechts een handvol verzekeraars en premies stijgen fors. Zowel provinciaal als op de beurs. Sommige bedrijfstakken zijn al praktisch onverzekerbaar. Taxi’s, Autoverhuurbedrijven, Veetransport, Recycling bedrijven. Dat zijn toch geen rare exoten? Ik maak me daar zorgen over. En gelukkig hoor ik ook steeds meer verzekeraars die zich daar zorgen over maken. Dit is typisch een vraagstuk dat we gezamenlijk moeten oppakken. Daarom hebben we het thema vorig jaar op de agenda gezet. Ik ga hier met de verzekeraars in 2018 absoluut verder mee aan de slag.”