Willis daagt Marsh in VS voor rechter vanwege ‘wegkapen’ 25 werknemers

Willis Towers Watson heeft bij de rechtbank in Chicago een rechtszaak aangespannen tegen Marsh LLC in verband met het ‘wegkapen’ van 25 werknemers. De voornamelijk in Chicago gevestigde senior medewerkers, verlieten Willis om in augustus bij Marsh te gaan werken. Marsh heeft de beschuldigingen van Willis ontkend en gevraagd om de zaak te seponeren.

Afgelopen maandag weerlegde rechter Neil H. Cohen of Cook County’s chancery division in Chicago Willis ‘motie voor een tijdelijk verbod en haar verzoek om een versnelde  behandeling van de rechtszaak. Willis beschuldigt dat sinds 10 september, Marsh en haar voormalige werknemers ten onrechte ongeveer 24 klanten van Willis hebben gevraagd om hun zaken naar Marsh te verplaatsen, wat resulteerde in een verlies van meer dan $7,5 miljoen aan inkomsten, zo blijkt uit de rechtbankpapieren in Willis Towers Watson Midwest Inc. en Willis Americas Administration Inc. v. Marsh and McLennan Cos. Inc.

Willis vond een rechtszaak nodig  “om Marsh en voormalige werknemersgedaagden te stoppen met het onrechtmatig werven van extra klanten. Zonder een tijdelijk verbod is er alle reden om aan te nemen dat Marsh en de voormalige werknemer gedaagden zullen doorgaan met het onrechtmatig werven van extra Willis klanten, wat resulteert in miljoenen dollars aan gederfde jaarlijkse inkomsten, en Willis aanzienlijke onherstelbare schade berokkent.”

In zijn korte beschikking waarin hij het tijdelijk verbod en de mondelinge motie voor versnelde behandeling afwees, gaf rechter Cohen Willis tot 4 oktober de tijd om verzet aan te tekenen tegen de motie van verweerders om de klacht te verwerpen, en Marsh tot 15 oktober om te reageren.

Volgens de klacht hebben zes Willis-makelaars in Chicago, waaronder executive vice presidents John Atkinson en Michael Pokora, gelijktijdig ontslag genomen op 5 augustus en zijn ze in dienst getreden bij Marsh op 23 augustus, en zijn daarna gevolgd door de anderen.Op twee na waren alle vertrokken werknemers werkzaam in de Senior Kiving Group van Willis, en op vijf na waren ze allemaal gevestigd in Chicago.

De klacht stelt dat “de gedaagde ex-werknemers die leiding gaven aan het kantoor van Willis in Chicago hun verplichtingen van loyaliteit en contractuele verplichtingen hebben geschonden, door hun team van werknemers in Chicago te benaderen met het plan voor hen om samen ontslag te nemen om voor Marsh te gaan werken”. Ook wordt gesteld dat gedaagden “meer compensatie en volledige schadeloosstelling zou zijn  beloofd voor deze regeling,

“Marsh’s deelname aan deze regeling is overduidelijk. …. Dit was een berekende poging van Marsh om ernstige schade toe te brengen aan de Midwest activiteiten van Willis”, aldus de aanklacht, waarin  de voormalige werknemers en Marsh worden besachuldigd van overtredingen van de Illinois Uniform Deceptive Trade Practices Act, verduistering van handelsgeheimen, contractbreuk, onrechtmatige inmenging in contractuele relaties en toekomstig economisch voordeel, oneerlijke concurrentie en civiele samenzwering.

In haar afgewezen verzoek om een tijdelijk verbod te verkrijgen, vroeg Willis dat de voormalige werknemers 24 maanden lang geen klanten van Willis zouden mogen benaderen en dat Marsh de 24 klanten die Willis verlieten voor Marsh, van de hand zou moeten doen. Het vroeg ook om advocatenhonoraria en kosten.

In zijn antwoord op de klacht en het verzoek tot verwerping, zei Marsh dat Willis “feiten heeft vervangen door algemene conclusies die enkel de elementen van zijn beweringen nazeggen,  een praktijk die de Illinois wet ten strengste verbiedt”. In haar reactie op de klacht en het verzoek om ontslag, zei Marsh dat Willis “feiten heeft vervangen door algemene conclusies die alleen maar de elementen van haar claims napraten – een praktijk die de Illinois wet ten strengste verbiedt”. Marsh zei ook dat Willis er niet in slaagde “te identificeren welke handelsgeheimen werden verduisterd, wanneer ze werden verduisterd, hoe ze werden verduisterd, door wie ze werden verduisterd en op welke manier ze werden gebruikt in het bedrijf van de gedaagden”.