Wetgevers in Amerikaanse staten willen verzekeraars verplichten bedrijfsschadeclaims te vergoeden

Wetgevers in ten minste vier  staten – New York, New Jersey, Ohio en Massachusetts – hebben wetsvoorstellen voorgesteld om verzekeraars te verplichten bepaalde bedrijfsschadeclaims voor kleinere bedrijven met betrekking tot het coronavirus te vergoeden.  Verzekeraarsorganisatie APCIA ( American Property Casualty Insurance Association) is fel gekant deze voorstellen. De pandemieschades valt volgens de branchevereniging  niet onder de dekking van de huidige bedrijfsschadeverzekeringen  en bovendien  zou de stabiliteit van de sector door de voorgestelde verplichting in gevaar kunnen worden gebracht. Zij schat dat het totaalbedrag aan bedrijfsschade voor kleine bedrijven maar liefst  383 miljard dollar per maand kunnen bedragen.

Bedrijven in de Verenigde Staten, waaronder veel restaurants, zijn gedwongen hun activiteiten te beperken omdat steden en staten de verspreiding van het coronavirus proberen te bestrijden. Dat zorgde voor een recordaantal schadeclaims en leidde ertoe dat hun belangenorganisaties  de regering ertoe aanspoorden op te treden. James Eldridge, een senator van de staat Massachusetts, zei dat het wetsvoorstel in zijn staat een poging is om kleine bedrijven, waaronder restaurants, te beschermen. “ Zonder een of andere vorm van financiële hulp – of het nu van de verzekeringssector is, of van de overheid – zullen veel van deze restaurants het niet redden. Daar is niemand mee gebaat, ook de verzekeringssector niet.”

De National Association of Insurance Commissioners, de koepel van toezichhouders voor de financiele sector  zegt dat de meeste bedrijfsschadepolissen geen dekking bieden tegen overdraagbare ziekten  en dat dit risico derhalve niet in de premiestelling is meegenomen.” Daniel Rabinowitz, een advocaat die de verzekeringspraktijk van Kramer Levin leidt, zei dat de stap om verzekeraars te dwingen om de door hen uitgesloten schades te vergoeden  buitengewoon zou zijn en de sector voor grote uitdagingen zou kunnen stellen. “Het met terugwerkende kracht eisen van contractuele wijzigingen waarvoor geen premie werd geïnd, is ‘een gevaarlijk, ongekend en ongrondwettelijk voorstel waar NAMIC zich nadrukkelijk tegen verzet’, zei Erin Collins, vice-president..