Werkgevers hebben grote behoefte aan ondersteuning bij pensioencommunicatie

Een grote meerderheid van de Nederlandse werkgevers geeft aan onvoldoende bekend te zijn met hun verplichtingen op grond van de Wet Pensioencommunicatie.  Zij willen ondersteund worden bij het informeren van hun werknemers over hun pensioenregeling. Die ondersteuning verwachten ze zowel van de adviseur als van de pensioenuitvoerder. Dit blijkt uit een in opdracht van Scildon gehouden onderzoek onder 400 Nederlandse werkgevers. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij veel werkgevers de juiste informatie ontbreekt om hun werknemers goed te informeren.

Enkele van de opvallende resultaten die dit illustreren zijn:

  • 65% van de werkgevers geeft aan niet volledig bekend te zijn met de verplichte informatie aan werknemers over hun pensioen bij bijvoorbeeld sollicitatie en veranderingen in de persoonlijke situatie.
  • 53% van de werkgevers geeft aan dat hun werknemers behoefte hebben aan aanvullende informatie over hun pensioenregeling, waarin zij niet zelf kunnen voorzien.
  • 50% van de werkgevers geeft aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning op het gebied van communicatie aan hun werknemers over de pensioenregeling.
  • Veel genoemde voorbeelden van de gewenste ondersteuning zijn algemene informatie over de verplichtingen van de werkgever, specifieke informatie bij indiensttreding en wijzigingen in de persoonlijke situatie, en uitleg over het pensioenportaal.
  • 27% van de werkgevers verwacht ondersteuning van de pensioenadviseur, 24% van de pensioenaanbieder, en 18% van zowel pensioenadviseur als aanbieder.
  • 71% van de werkgevers is tevreden tot heel erg tevreden over de ondersteuning van de pensioenadviseur in de communicatie naar werknemers.

Kansen voor adviseurs

“Jan-Albert van Laar; Manager Pensioen: “Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers een grote behoefte hebben aan ondersteuning bij pensioencommunicatie, en vaak niet weten welke verplichtingen zij hebben. Daarnaast hebben wij, via een onderzoek dat is uitgevoerd door Bureau DFO, getoetst in welke mate het beeld dat ontstaat uit het onderzoek onder werkgevers, door pensioenadviseurs wordt herkend. Dit beeld wordt door de adviseurs bevestigd. Kijkend naar bijvoorbeeld het Pensioenakkoord geeft 84% van de adviseurs aan dat werkgevers zich onvoldoende realiseren wat de financiële en juridische consequenties van dit akkoord zijn. Belangrijk signaal is ook dat 65% van de adviseurs aangeeft te ervaren dat het aantal relaties dat zich zorgen maakt over hun toekomstige pensioensituatie groeit”.

Samen iets moois maken van pensioen!

“Jan-Albert van Laar: Ik denk dat iedereen die dagelijks professioneel bezig is met het pensioenvak het beeld dat uit de onderzoeken naar voren komt zal herkennen. Wat we  moeten voorkomen is dat we gaan discussiëren wiens verantwoordelijkheid het is dat er bij werknemers en werkgevers zoveel onduidelijkheid is over de pensioenregeling.

82% van de adviseurs geeft aan dat er behoefte is aan een meerjarige campagne om consumenten beter te informeren over het pensioenakkoord en de consequenties die dit heeft op de bestaande en nieuwe pensioenregelingen. Maar alleen met een campagne gaan we het niet redden. De overheid, aanbieders, adviseurs en werkgeversorganisaties zullen de handen in elkaar moeten slaan en de inspanningen sterk verhogen om werkgevers en werknemers bewuster te maken over het onderwerp pensioen.”

Scildon levert hieraan graag een bijdrage. “Zo hebben we het afgelopen jaar veel energie gestoken in kennissessies over pensioencommunicatie waarin inzichten uit de neurowetenschap zijn gedeeld. Daarnaast zijn er PensioenServices ontwikkeld voor adviseurs zodat zij werkgevers kunnen ondersteunen in hun pensioencommunicatie.  Uit ons onderzoek blijkt dat adviseurs zeer gewaardeerd worden door werkgevers. Zij zijn daarmee uitstekend gepositioneerd om hun ondersteunende rol goed in te vullen”.