Werkgelegenheidsverwachting in financiële dienstverlening voor het eerst sinds vijf jaar negatief

Werkgevers in de financiële sector verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar minder medewerkers aan te nemen. Het netto werkgelegenheidscijfers,  het percentage werkgevers dat verwacht dat het totaal aantal werknemers volgend kwartaal zal toenemen, min het percentage werkgevers dat juist een afname van het aantal werknemers verwacht, komt voor de komende drie maanden op min 3 uit. Dat is één van de uitkomsten uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS Q2 2019) uitgevoerd onder 59.000 werkgevers, waarvan 750 uit Nederland.

Voor de financiële sector het  zelfs de eerste negatieve werkgelegenheidsverwachting sinds het eerste kwartaal van 2014, oftewel voor het eerst sinds vijf jaar. Voor het eerste kwartaal van dit jaar kwam dit cijfer op + 2 uit en voor het laatste kwartaal van 2018 was dit zelfs + 14 blijkt uit in vijf jaar. Maar liefst tweederde van de werkgevers in de financiële sector zegt dat veel moeite kost om geschikte kandidaten te vinden voor hun openstaande vacatures. 42% van hen zegt daarom betere arbeidsvoorwaarden te bieden ten opzichte van vorig jaar. Slechts 45% van de werkgevers in de financiële sector geeft aan meer te investeren in het om- en bijscholen van huidige medewerkers.

Jeroen Zwinkels, Algemeen Directeur ManpowerGroup Nederland: “Scholing is dé oplossing voor de huidige krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. In de toekomst hoeven werkgevers zich niet meer blind te staren op het vinden van de perfecte kandidaat. In plaats daarvan moeten potentiele werknemers worden beoordeeld op hun groeicapaciteit, waarbij de werkgever zorgt voor additionele scholing en trainingen.”

Negatieve en positieve verwachtingen

Van de negen onderzochte arbeidssectoren boekten behalve de financiële sector ook landbouw, bosbouw en visserij (min 4 resp. min 4 en + 13)  en transport, opslag en communicatie (min 1 resp min 1 en + 5) een negatieve score.Uit Manpower’Group Employment Outlook Survey komt verder naar voren dat ten opzichte van vorig kwartaal de werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers hetzelfde is gebleven. Het werkgelegenheidscijfer komt uit op +4% en illustreert het positieve voornemen van werkgevers om medewerkers aan te nemen.

 “Hoewel de werkgelegenheidsverwachting ten opzichte van vorig kwartaal gelijk is gebleven, is deze op jaarbasis met maar liefst vijf procent gedaald”, zegt Jeroen Zwinkels, Algemeen Directeur ManpowerGroup Nederland. “Vergeleken met het afgelopen jaar is het voor Nederlandse werkgevers nog lastiger om de juiste kandidaten te vinden voor hun openstaande vacatures.”

Energie, bouw en mijnbouw positief
 Werkgevers in de energiesector (+19%), de bouw (+14%) en de mijnbouw/delfstofwinning  (+ 13%) zijn het meest optimistisch, gevolgd door de sectoren horeca (+ 7),  productie (+ 5) en de overheid en maatschappelijke dienstverlening (+4). Zwinkels: “Digitalisering en automatisering zijn niet alleen van invloed op de inhoud van banen, ze veranderen ook de gevraagde kennis en vaardigheden om succesvol te zijn. In plaats van salarisverhogingen of nieuwe medewerkers aan te nemen, raad ik werkgevers aan te investeren in hun huidige werknemers met behulp van om- of bijscholing.”

Regionale verschillen
Zowel werkgevers uit het oosten (+12%) als het westen (+8%) van Nederland verwachten dit kwartaal meer werknemers aan te nemen. Opvallend zijn echter de verschillen met het zuiden (-1%) en het noorden (-4% ) van het land, waar werkgevers negatief zijn over de aanwas van nieuwe medewerkers. Zwinkels: “Deze cijfers laten zien dat er ook op landelijk niveau aanzienlijke verschillen bestaan in het optimisme onder werkgevers. Het zou kunnen dat de negatieve werkgelegenheidsverwachting te wijten is aan de krimpende bevolkingsaantallen in zowel het noorden als het zuiden van Nederland waardoor het werkgevers meer moeite kost om hun vacatures vervuld te krijgen.”


Werkgevers in alle Europese landen blijven positieve werkgelegenheidscijfers rapporteren. Spanje is het minst optimistisch (0%). Duitsland noteert +8%, België +6%. Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn onderdeel van een grotere groep landen met een bescheiden +4%.